31 mars 2023

REGION UPPSALA RADERADE JOBBIGA UPPGIFTER

Svenska myndigheter fortsätter med att underminera sitt eget förtroendekapital. Region Uppsala var tidigare transparent med underrapporteringen av allvarliga biverkningar och skrev så här på sin webbsida:

”Alla läkare, tandläkare, sjuksköterskor och farmaceuter kan rapportera biverkningar. Det är välkänt att det föreligger en kraftig underrapportering såtillvida att <5% av allvarliga biverkningar rapporteras; i Sverige skickas en rapport för varje läkare vart sjätte år."

DET POLITISKT OCH OVETENSKAPLIGT STYRDA SVERIGE

Att Sverige är ett politiskt styrt land, på det sättet att politikerna gör som de vill, istället för att följa lagar, som senast med Cementa på Gotland, kan inte särskilt många med huvudet på skaft ha missat. Att de själva dessutom orsakat cementbristen genom alla vindkraftverk som byggts, gör det extra pikant. Regeringen och Miljöpartiet struntade i både Naturskyddsföreningen och domstolarna och körde till och med över Högsta Domstolen. ”Miljövänlig” energi till bekostnad på miljön och respekten för rättssystemet.

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.