1 oktober 2023

OM WEBBPLATSEN

Covid-19-informationscentret är en samlingssida med vetenskaplig information och nyheter med mera om covid-19.

På grund av att media, sociala plattformar och sökmotorer med mera, nu agerar på ett lika koordinerat, men avsevärt mer intensifierat sätt gällande Ukraina, innehåller sidan numera även artiklar om Ukraina. Jag är fullständigt övertygad om att det är samma globala maktsfärer och ekonomiska intressen som var bakom SARS-CoV-2, som nu ligger bakom situationen och den allt mer eskalerande väpnade konflikten i Ukraina, samt mycket mer och många fler väpnade konflikter och kriser på jorden.

Genom att använda sidan, samtycker du till följande:

Informationen som finns eller presenteras på denna webbplats presenteras endast för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk av läsaren, som tar fullt ansvar för dess användning. Informationen tillhandahålls under förutsättning att författarna här inte är engagerade i att tillhandahålla medicinska, farmaceutiska, näringsmässiga, psykologiska, juridiska eller andra professionella råd eller tjänster. Som sådan bör den inte användas som ett substitut för konsultation och råd från en legitimerad expert inom det specifika intresseområdet som kommer att ge rekommendationer baserat på din speciella situation och faktabakgrund. Ta inte några beslut baserat på informationen som finns eller presenteras på denna webbplats utan att rådfråga en lämplig professionell expert.

Även om vi har gjort alla försök att säkerställa att informationen på den här webbplatsen har erhållits från tillförlitliga källor, är varken författarna eller ägaren av domänen ansvariga för eventuella fel eller utelämnanden, eller för resultaten som erhålls från användningen av denna information. All information på denna webbplats tillhandahålls ”i befintligt skick” utan garanti för fullständighet, exakthet, aktualitet eller för de resultat som erhålls från användningen av denna information, och utan garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, beträffande lämpligheten för någon särskilt syfte. Ingenting häri ska i någon utsträckning ersätta läsarens oberoende undersökningar och bedömningar. Information, lagar och förordningar förändras ständigt och kan endast tolkas i ljuset av särskilda faktiska situationer.

Vissa länkar på webbplatsen ansluter till andra webbplatser som underhålls av tredje part som kan eller inte kan visas inom en ram på webbplatsen. Vare sig författarna på sidan eller ägaren av domänen har verifierat innehållet på sådana tredjepartswebbplatser och stöder, garanterar, främjar eller rekommenderar någon av den information eller åsikter som kan tillhandahållas eller nås via dem eller någon person eller instans som kan tillhandahålla dem. Kontakta den externa webbplatsen direkt för svar på alla frågor om dess innehåll.

Tipsa oss gärna om det är något som du tycker saknas.

redaktionen@mailfence.com

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.