3 oktober 2023

FAKE NEWS FORTFARANDE VANLIGT OM KINA-INFLUENSAN

Tidigare har diverse regioner i Sverige gått ut med liknande vilseledande uppgifter för att få gravida att låta injicera sig med de experimentella preparaten. Flera av artiklarna har varit baserade på den här metastudien, som alltså är en studie där forskare med hjälp av andra studier försöker bevisa något. Inte helt sällan används dessa i manipulativt syfte. Det här görs genom att bara studier som bevisar den egna ståndpunkten får påverka resultatet och slutsatserna. Så även gällande denna metastudie som använts av av allt från myndigheter till TV4 och Läkemedelsvärden.

En vän kommenterade artikeln i Läkemedelsvärlden så här:

Såg att denna nyhet också bl a presenterades av TV4.

Finns mycket att ifrågasätta.

Varför just dessa 12 länder?

”Arbetet har resulterat i en forskningsanalys som är baserad på tolv studier i tolv länder. Forskarna valde ut dessa studier bland totalt 137 studier. De tog enbart med sådana som hade jämförbara kriterier för valet av studiedeltagare.”

Vad har Uganda, Kenya, Kongo, Ghana, Nigeria och Sydafrika för gemensamt med ex Sverige? Mödradödligheten är enormt mkt vanligare i dessa länder t ex, spädbarnsdödligheten likaså. I dessa länder dör nästan upp till 1 % av alla mödrar i samband med graviditet/födsel. I Sverige har vi under 10 per år.

Nu till det extra intressanta. Av dessa 12 studier så var det 10 som tittade på mödradödligheten. Det var endast i 3 av dessa studier som det förekom dödsfall av mödrar. I 7 av studierna förekom det inga dödsfall. De tre studierna som innehöll dödsfall var alla i de afrikanska länderna och med viss överlappning mellan 3 av länderna i dessa 3 studier…. Ridå! 

Uppdatering: Jag har lagt till en kommentar angående utfallet av dessa 3 studier som är anmärkningsvärt. Den kommentaren finns under kommentaren där jag delar studien.

Från artikeln ovan. Urvalet består förutom de med testbekräftad covid-19 även ”… de med misstänkt covid-19 enligt WHOs kriterier kunde ingå.”.  Känns ju upplagt för godtycke …

Intressekonflikter: Pfizer nämns 4 ggr när studierna presenterar sina intressekonflikter i resp studie. En mängd andra företag/organisationer är även med och sponsrar dessa studier.

Hur man kan idiotförklara sig själv som journalist, forskare mfl och uttala sig eller skriva om denna rapport med denna rubrik skulle i många andra sammanhang troligen vara brottsligt.”

Han lyfter också fram en bred och mer seriös undersökning som istället borde ha använts av de ovan nämnda myndigheterna och medierna.

”Detta är en seriös och bred undersökning gjord i ett av de undersökande länderna, Italien. Gjord av Italiens motsvarighet till Folkhälsomyndigheten (tror jag är det bästa tillägga). Vet inte om det är den som ingår i ovan urval men den tar upp samma målgrupp. Slutsatserna är i alla fall intressanta. Bl a ”In comparison with the pre-pandemic period, stillbirths and maternal and neonatal deaths remained stable.”

Skapar inte lika bra rubriker kanske ….”

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1471-0528.16980

2 thoughts on “FAKE NEWS FORTFARANDE VANLIGT OM KINA-INFLUENSAN

  1. Man kan undra om tex Emma Frans, som oreserverat i SVT uppmanade gravida att vaxa sig,
    sover gott om nätterna då och nu !?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.