28 september 2023

GISSAR ATT TJÄNSTEMANNAANSVARET INTE INFÖRS

Så här lät det från Ulf Kristersson under valrörelsen: ”Medborgarna har rätt att kräva, att med all offentlig maktutövning följer ett ansvar för de beslut man fattar”.

”På 70-talet avskaffade Socialdemokraterna tjänstemannaansvaret. Det var mycket dumt. Min regering kommer återinföra det. Det är tydligt att det behövs en uppdaterad version av offentligt ansvarsutkrävande.”

Med tanke på att han i högsta grad, liksom mig veterligen samtliga politiker, deltagit i mänsklighetens hittills största medicinska experiment, lär det inte vara många som kommer att rösta ja till något sådant. 

Jag kan tyvärr inte minnas ett enda tillfälle där någon svensk politiker tagit ansvar för dåliga beslut.

Den danska folkhälsomyndigheten SSI visste hela tiden att preparaten inte minskade smittspridning.

Det förefaller omöjligt att Kristersson inte känt till detta, så tillvida han inte är förmögen till att fatta välgrundade och logiska beslut som gagnar majoriteten av befolkningen istället för enskilda vinstdrivande företag.

Det finns även otaliga studier som visar detsamma. Vad som är ännu värre, är att preparaten dessutom både ökade smittspridningen markant. Det medicinska experimentet där försökspersonerna överöst läkemedelsindustrin med sina hårt förvärvade skattepengar, har dessutom hittills medfört 104 832 biverkningsrapporter, varav 12 601 allvarliga biverkningar, varav 420 dödsfall. Det är många gånger fler rapporter än för alla va****** som någonsin använts i Sverige sammantaget. 

I sammanhanget är det också viktigt att vara medveten om att det verkliga antalet biverkningar är många gånger högre, särskilt allvarliga.

Att det föreligger en allmän underrapportering av biverkningar, är väldokumenterat.

Enligt Ekman, E., Bäckström, M., (2008-09-30), Attitudes among hospital physicians to the reporting of adverse drug reactions in Sweden, inrapporteras färre än 10% av alla allvarliga biverkningar. 

Det verkliga antalet allvarliga biverkningar och dödsfall, kan således vara upp till tio gånger högre.

Sannolikheten att tjänstemannaansvaret kommer att återinföras är därmed mycket låg till obefintlig. 

Det här särskilt med tanke på att den WEF-organiserade brottsligheten spridit sig i samhället snabbare än elakartad cancer.

Eller kan du minnas att någon politiker tagit ansvar för något av följande beslut som dränerat och skuldsatt svenskarna och gjort det otryggare och sämre för folket i allmänhet?

Miljonprogrammet

Oreglerad massinvandring

Pizza med extra allt och kanelsnäckor istället för utvisning.

Miljontals ton med rötslam på åkrarna som gett tungmetaller i maten.

Enorma utsläpp av kvicksilver, DDT, Dioxin, PFAS, Roundup etc. i naturen, samtidigt som de påstår att växternas mat – koldioxid är det största hotet mot mänskligheten.

Avvecklingen av kärnkraften

Klimatpolitiken – som gjort att vi förstört naturen med självantändande elbilar och vindsnurror överallt som slaktar rovfåglar på löpande band och sprider hundratals ton av mikroplaster och andra gifter.

Ansökan om att gå med i NATO efter att nästan alltid ha varit neutrala. Politikerna kommer knappast att skicka ut sina egna barn i NATO:s alla krig. Eller att drabbas av de medförda skattehöjningarna.

EU:s beslut om att inga nya bilar får ha förbränningsmotorer från och med 2035, samtidigt som vi redan nu haft elbrist och skyhöga elpriser.

Listan kan naturligtvis göras mycket längre.

Källor:

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/rapporterade-misstankta-biverkningar-coronavaccin#hmainbody1 (Stort tack till Hugo Harming för sammanställningsbilden.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.