10 december 2023

BREV TILL FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN OM STATISTIKEN

”Hej Folkhälsomyndigheten,

i den statistisk över vaccinationer mot covid-19 som ni publicerar på sidan [https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/] så uppger ni följande för tabell två, samt för vissa efterföljande tabeller: ”Antal och andel vaccinerade med minst 1 dos respektive 2 doser bland personer 18 år och äldre.”

Nu är det ju så att många människor som ännu inte fyllt 18 år har fått vaccinerna, och de är fortsatt vaccinerade även om rekommendationerna för vilka som bör vaccineras har justerats.

1 – Varför redovisar ni inte statistik för alla grupper som erhållit vaccinet?

2 – Var kan jag hitta den kompletta statistiken som inkluderar alla som har blivit vaccinerade?

3 – Många har nu erhållit fler än fyra doser av vaccinerna, även i grupperna under 65 år.
     Er redovisning visualiserar endast den andel av ett ospecificerad antal människor som erhållit vaccinerna.
     Var kan jag läsa de absoluta siffrorna över hur många, oavsett gruppindelning, som har fått minst fem doser, minst sex doser, minst sju doser o.s.v, upp till det maximala antalet doser som givits en enskild individ?

4 – Om Folkhälsomyndigheten inte har publicerat fullständig statistik över antal vaccinerade som innefattar samtliga grupper så begär jag härmed ett utdrag enligt följande:

  • Antal vaccinerade med minst en (1) dos, redovisat per relevant åldersgrupp och vecka sedan vaccinationerna påbörjades.
  • Antal vaccinerade med minst två (2) doser, redovisat per relevant åldersgrupp och vecka sedan vaccinationerna påbörjades.
  • Antal vaccinerade med minst tre (3) doser, redovisat per relevant åldersgrupp och vecka sedan vaccinationerna påbörjades.
  • Antal vaccinerade med minst fyra (4) doser, redovisat per relevant åldersgrupp och vecka sedan vaccinationerna påbörjades.
  • Antal vaccinerade med minst fem (5) doser, redovisat per relevant åldersgrupp och vecka sedan vaccinationerna påbörjades.
  • Antal vaccinerade med minst sex (6) doser, redovisat per relevant åldersgrupp och vecka sedan vaccinationerna påbörjades.
  • Antal vaccinerade med minst sju (7) doser, redovisat per relevant åldersgrupp och vecka sedan vaccinationerna påbörjades.
  • Antal vaccinerade med minst åtta (8) doser, redovisat per relevant åldersgrupp och vecka sedan vaccinationerna påbörjades.
  • Antal vaccinerade med minst nio (9) doser, redovisat per relevant åldersgrupp och vecka sedan vaccinationerna påbörjades.
  • Antal vaccinerade med minst tio  (10) doser, redovisat per relevant åldersgrupp och vecka sedan vaccinationerna påbörjades.

Förtydligande – alla referenser till vaccin och vaccinationer i det här meddelandet avser vaccinationer mot covid-19 och dess varianter.

Tack för att ni fullföljer det uppdrag som ålagts er av den Svenska befolkningen genom Sveriges Regering.

Med vänlig hälsning,

Hugo Harming”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.