3 oktober 2023

4 WEF-INSEKTER GODKÄNDA AV EU OCH 8 TILL PÅ GÅNG

Fyra insektsarter är nu godkända att använda i ett antal livsmedelskategorier:

  • Mjölmask (Tenebrio molitor)*
  • Europeisk vandringsgräshoppa (Locusta migratoria)*
  • Hussyrsa (Acheta domesticus)*
  • Buffalolarv, på engelska lesser mealworm – Alphitobius diaperinus

Men, det finns även ytterligare två insekter som får säljas som livsmedel, då de uppfyller övergångsreglerna, under förutsättning att hela insekten används.

  • Honungsbi, drönarpuppa – Apis mellifera
  • Svart soldatfluga – Hermetia illucens

Dessutom finns det ytterligare 8 ansökningar som väntar på godkännande av EU Kommissionen:

”Currently, there are 8 applications for insects intended to be marketed in different forms, which are subject to a safety evaluation by EFSA.”

Därmed kommer ännu fler insekter att bli godkända som livsmedel.

Positivt är att EU-kommissionen i alla fall har krav på tilläggsmärkning av produkter innehållande mjölmask, Europeisk vandringsgräshoppa och hussyrsa. Det här på grund av risker för skaldjursallergi. Likaså att Livsmedelsverket, då risken för korsallergi är betydande, uppmuntrar företagen att informera konsumenterna om det även för för de livsmedel med insekter som lyder under övergångsreglerna. 

Det här verkar däremot inte innebära att det finns någon skyldighet att informera om att livsmedlet du köper, innehåller Buffalolarv (Alphitobius diaperin) eller svart soldatfluga.

Vad som också är intressant, är att det bara verkar vara ett enda företag som får sälja Buffalolarv (Alphitobius diaperin), vilket alltså inte kräver märkning, som jag tolkar Livsmedelsverkets information. Även de som får sälja de övriga insekterna verkar också ha fått ensamrätt under fem år.

”Alla fyra insektsarterna är godkända med uppgiftsskydd. Det innebär en ensamrätt för det sökande företaget att sälja just den form av livsmedel med insekter som de fått godkänd.

Andra ansökningar om livsmedel som innehåller mjölmask,  hussyrsa eller europeisk vandringsgräshoppa behandlas fortfarande och innan beslut fattats om dem får företag fortsätta sälja livsmedel med dessa arter enligt övergångsreglerna.

Då det inte finns någon annan pågående ansökan om buffalolarv omfattas arten inte längre av övergångsreglerna och får därmed bara säljas av det företag som godkännandet är riktat till, så länge inte en ny ansökan om arten godkänns.”

”Företag som ansökt om godkännande av ett nytt livsmedel kan få ensamrätt att producera och sälja det om vetenskapliga data som styrker säkerheten är sådana som bara det sökande företaget har tillgång till. I lagstiftningen kallas det för att man får godkännande med uppgiftsskydd och det varar i fem år.

Uppgiftsskyddet hindrar inte att något annat företag ansöker om och får godkännande för samma livsmedel om den ansökan är grundad på andra data.

I unionsförteckningen över godkända nya livsmedel anges det särskilt om ett livsmedel har uppgiftsskydd och vem som har ensamrätten. När fem år har gått blir det tillåtet för andra att sälja livsmedlet och uppgiften om ensamrätt tas bort i unionsförteckningen”

Företaget i fråga som får sälja hel och mald Buffalolarv (Alphitobius diaperin) är följande:

Proti-Farm Holding NV, Harderwijkerweg 141B, 3852 AB Ermelo, Netherlands

I sin ansökan har de uppgett användning som proteinrik tillsats i följande, dvs i princip allt:

– Frukostflingor och bars

– Pasta och nudlar

– Bröd och bullar

– Konditoriprodukter

– Processat kött

– Soppor och buljonger

– Såser

– Potatis-, spannmåls-, mjöl- eller stärkelsebaserade snacks

– Näringsdrycker

– Köttimitationer

– Choklad & chokladprodukter

– Proteintopping

Det här innebär att det kan komma att finnas Buffalolarv (Alphitobius diaperin) i nästan all mat du köper, helt lagligt, utan att det framgår av ingrediensförteckningen. Att Livsmedelsverket uppmuntrar är inte samma sak som att det är obligatoriskt.

”Eftersom risken för korsallergi är betydande, uppmuntrar Livsmedelsverket företagen att informera konsumenterna om det även för för de livsmedel med insekter som lyder under övergångsreglerna.”

Men det kanske kommer ett klargörande från Livsmedelsverket.

Hursomhelst, Protifarms ägs av Ÿnsect. Dess vd och tillika medgrundare, Antoine Hubert, råkar föga överraskande också vara medlem i WEF – World Economic Forum. På sin egen webbsida, står det också att EU Kommissionen är en av deras partners. Som bekant är EU Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen också medlem i WEF.

Det är alltså samma organisation, EU Kommissionen, som har godkänt deras produkter, som också är deras partner. Det är också samma skattefinansierade organisation som verkar för att stänga ned det traditionella jordbruket inom hela EU. Himla smidigt för både WEF, EU Kommissionen och de som tjänar pengar på de nya produkterna, som de dessutom har ensamrätt på.

Antoine Hubert råkar också vara vice ordförande för IPIFF, International Platform of Insects for Food and Feed, som representerar 86 insektsproducenter och uppger sig vilja återuppfinna hela livsmedelsförsörjningskedjan, för mat till såväl människor som sällskapsdjur.

Som av en annan slump, råkar samma företag stå bakom ansökan för försäljning av Mjölmask (Tenebrio molitor),

Bakom ansökan för Europeisk vandringsgräshoppa (Locusta migratoria) står företaget:

Fair Insects BV, Industriestraat 3, 5107 NC Dongen, Netherlands

Fair Insects BV ägs av Protix. Dess vd och tillika grundare, Kees Aarts, råkar också föga överraskande vara medlem i WEF – World Economic Forum.

Bakom ansökningarna för Hussyrsa (Acheta domesticus) står företagen:

Fair Insects BV, Industriestraat 3, 5107 NC Dongen, Netherlands

Italian Cricket Farm S.r.l, Via Vigone n°20, 10060 Scalenghe, Turin, Italy

Italian Cricket Farm är också medlem i IPIFF.

Allt under förespegling av att det är för din skull på grund av:

  • Klimatet och det påhittade koldioxidhotet, istället för verkliga miljögifter.
  • Inflationen – som WEF-politikerna själva skapat genom extremt hög offentlig konsumtion och krigshets mot Ryssland.
  • Befolkningstillväxt – naturlig sådan finns inte i EU förutom i Ungern. Det enda som gör att den ökar ibland är immigration.
  • Att kött är dyrt – vilket WEF-politikerna också har orsakat genom mer än vidlyftig offentligt slöseri och stölder av skattepengar.

Läs bara vad EU Kommissionen själv skriver.

”According to the FAO, insects as food emerge as an especially relevant issue in the twenty-first century due to the rising cost of animal protein, food insecurity, environmental pressures, population growth and increasing demand for protein among the middle classes. Thus, alternative solutions to conventional livestock need to be found. The consumption of insects therefore contributes positively to the environment and to health and livelihoods.

FAO also indicates that insects are a highly nutritious and healthy food source with high fat, protein, vitamin, fibre and mineral content. Therefore, they are an alternative protein source facilitating the shift towards healthy and sustainable diets.

Under Horizon Europe, which is a funding programme for research and innovation, insect-based proteins are considered one of key areas of research.”

”The environmental benefits of rearing insects for food are founded on the high feed conversion efficiency of insects, less greenhouse gas emissions, less use of water and arable lands, and the use of insect-based bioconversion as a marketable solution for reducing food waste.”

Är det inte fantastiskt så allting kan slumpa sig när det handlar om stora affärer, politik och World Economic Forum?

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Om du gillar mina texter och vill stödja mitt skrivande, donera gärna valfritt belopp i euros till nedanstående konto i N26 Bank:

Kontoinnehavare: Max Gustaf Segerström

IBAN: DE75 1001 1001 2623 2290 22

BIC: NTSBDEB1XXX

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Källor:

https://food.ec.europa.eu/safety/novel-food/authorisations/approval-insect-novel-food_en

https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/660/insekter

https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/660/insekter#Information_och_markning_av_livsmedel_med_insekter

https://food.ec.europa.eu/system/files/2019-05/novel-food_sum_ongoing-app_2018-0125.pdf

https://www.weforum.org/people/antoine-hubert

https://www.weforum.org/agenda/authors/ursula-von-der-leyen

https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/edible-insects-european-union

https://ipiff.org

https://www.ynsect.com/en/

https://ec.europa.eu/food/document/download/299034a8-ad5d-437e-be5e-e69ba334af85_en

https://ec.europa.eu/food/document/download/e696b4cd-6659-4d7c-a216-7e8a0e75bf58_en

https://ec.europa.eu/food/document/download/1c0a3fa1-5284-419a-8a59-fbc889dec385_en

https://protix.eu/

https://www.weforum.org/people/kees-aarts

https://www.italiancricketfarm.com

Se även:

https://www.facebook.com/livsmedelsverket/posts/pfbid02jvrvdmtfrdr7wAeSTqnBzUajTNVz8Qi9TztKGowEt9qwNvJpTwNsTsry56Lf3RxHl

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6613697/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5680136/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.