1 oktober 2023

DAGENS JURIDIK SPRED FAKE NEWS OM LIVSMEDELSVERKET

Rätt ska vara rätt. Enligt ett pressmeddelande från Livsmedelsverket utskickat 16:53 har det ”uppstått en olycklig missuppfattning i media om att Livsmedelsverket föreslår skatt på läsk och sötsaker. Det stämmer inte.”

2023-01-16

Det har uppstått en olycklig missuppfattning i media om att Livsmedelsverket föreslår skatt på läsk och sötsaker. Det stämmer inte. Däremot har Livsmedelsverket gjort en kunskapsgenomgång om effekterna av olika styrmedel för att främja en hälsosam livsmedelskonsumtion. Allt sker inom ramen för ett pågående regeringsuppdrag om salt och socker.

I den kunskapsgenomgång som publicerades i början av december går Livsmedelsverket igenom befintlig forskning om en bred uppsättning styrmedel – metoder – för att förbättra människors matvanor och hälsa, bland annat vad som gjorts i andra länder och vilka effekter som olika utvärderingar visat på.

Exempel på styrmedel i rapporten: skatt på drycker med tillsatt socker eller annan ohälsosam mat, sänkt moms på hälsosam mat, EU:s skolfruktsstöd, krav inom offentlig upphandling, framsidesmärkningar på livsmedel, informationskampanjer, nudging (olika sätt att göra de hälsosammare valen till de enklaste valen), samt reglering av marknadsföring, utbud, priskampanjer och placeringen av livsmedel i butik.

Kunskapsgenomgången är ett av flera underlag som Livsmedelsverket tar fram inom ramen för regeringsuppdraget om minskat intag av salt och socker. En annan del av uppdraget är att, tillsammans med livsmedelsbranschen, undersöka om det är möjligt att företagen själva åtar sig att arbeta för hälsosammare mat genom så kallade frivilliga överenskommelser.

Uppdraget slutredovisas våren 2024 och i slutrapporten till regeringen kommer det att göras en sammanfattande analys av vilka metoder som är framkomliga och effektiva.

Källor:

https://www.covid-19-informationscentret.se/2023/01/16/att-de-vill-det-nu-nar-manga-inte-har-rad-med-annat/

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/livsmedelsverket-vill-ha-hogre-skatt-pa-sotsaker/

https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/kommentarer/missuppfattning-livsmedelsverket-har-inte-lamnat-forslag-pa-sockerskatt?ll=1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.