10 december 2023

DET GÅR STADIGT FRAMÅT MED NYA BIVERKNINGSRAPPORTER

Pfizer är fortfarande och alltjämt ohotad etta med flest biverkningar i alla kategorier. Inget annat läkemedel eller i läkemedel ingående substans har någonsin sammantaget genererat lika många biverkningar. Inte ens paracetamol, som lanserades år 1958 i Sverige under varumärket Alvedon. Trots att paracetamol funnits såpass länge, är det än idag inte känt vilken den exakta verkningsmekanismen är.

Det lär rimligen ha knaprats några miljarder tabletter i Sverige med paracetamol sedan dess. Ändå överstiger antalet biverkningsrapporter för injektionerna mot covid-19, inte bara de för paracetamol, utan för alla läkemedel och substanser sammantaget som använts i Sverige under de senaste 15 åren.

Om vi bara tittar på biverkningar från vanliga vaccinationer, som tagits i betydligt fler doser av fler människor och under mycket längre tid, så överstiger där biverkningsrapporterna för covid-19-preparaten, samtliga biverkningsrapporter för alla vaccinationer som någonsin utförts i Sverige.

De nya injektionerna har lyckats att orsaka ungefär FYRA gånger fler rapporter på mindre än två år än vad alla andra vaccinationer orsakat tillsammans och sammantaget sedan 1965. De har hittills också genererat FYRA gånger fler rapporter om dödsfall, än vad alla andra vacciner genererat på nästa 60 år.

Vän av ordning, uppfattar det naturligtvis som yttersta anmärkningsvärt, allvarligt och oroväckande. Det här särskilt mot bakgrund av hur myndigheterna agerade under svininfluensan med preparatet Pandemrix.

Vän av oordning, det vill säga Läkemedelsverket, försöker däremot istället att se höga antalet biverkningsrapporter, som någonting positivt. Samtidigt verkar de besvikna och säger att antalet rapporter borde vara ännu fler.

Vän av ordning vet inte varför myndigheterna inte har resonerat på samma sätt tidigare gällande andra läkemedel.

Han vet heller inte varför det var så viktigt att myndigheterna gjort allt och mer för att så många som möjligt skulle ta de här preparaten mot en influensa med en överlevnadskvot på över 99.97%. Den kvoten är dessutom ungefär densamma, som för vilken influensa som helst.

Källor:

Stort tack till Hugo Harming för bilden.

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/rapporterade-misstankta-biverkningar-coronavaccin#hmainbody1

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/detta-galler-om-biverkningsrapporter

Nordeng, H. & Spigset, O. ”Farmakologi och farmakologisk omvårdnad”, sidan 403. Studentlitteratur, 2009.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.