1 oktober 2023

REGERINGEN – OVACCINERADE BEHÖVER RÄTTA TILL DET

Att erkänna fel och brister, är svårt för många. För myndigheter är det som en universell regel, alltid svårt och oftast omöjligt. 

På samma sätt som för små barn, när de välter ut ett glas mjölk, är det för myndigheter, alltid någon annans fel att det blev som det blev. 

Det var ditt fel, det var bordets fel, det var glaset fel. Det är alltid någon annans fel och alltid någon annan som ska rätta till felet och städa upp.

Desto mera oreda och kaos som har uppstått, desto högre skriker myndigheten eller politikern, likt barnet, om att det var någon annans fel, så att de slipper behöva ta ansvar. 

Fram till och med den 8 december 2022 har det nu totalt inkommit och registrerats 104 418 rapporter om misstänkta biverkningar för de preparat som används mot covid‍-‍19 i Sverige.

Det är en hel del oreda och kaos och är fler inrapporterade biverkningar än vad som sammantaget inkommit för alla vacciner någonsin under Läkemedelsverkets historia.

Om myndigheterna hade agerat vuxet och ansvarstagande, hade det skyhöga antalet biverkningar, som de experimentella injektionerna medfört, lett till helt andra reaktioner än de som befolkningen hittills har sett från sina styrande.

”Vi har omfattande smittspridning av covid-19 och man kan få ett bra skydd genom att vaccinera sig. Utöver det vaccinskydd vi har måste vi hjälpas åt att gemensamt minska smittspridningen.”

”Vi behöver ta situationen på allvar. Stanna hemma om vi är sjuka. Se till att vi går och vaccinerar oss, så att vi tar höstdosen, att vi fyller på. Och inte minst om vi är ovaccinerade, att vi rättar till detta. Det finns gott om vaccin och god beredskap för att vaccinera.”

”Fråga gärna anhöriga, bekanta, om de har vaccinerat sig för att fler ska påminnas om detta.”

#folkhälsomyndigheten, #regeringen, #lakemedelsverket

Källor:

https://www.youtube.com/live/6wPqAnZOjSw?feature=share

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/rapporterade-misstankta-biverkningar-coronavaccin#hmainbody1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.