3 oktober 2023

DUM, DUMMARE, ICKE-SPRIDNING AV FOSSILA BRÄNSLEN

Propagandan intensifieras allt mer desto närmare införandet av de så kallade gröna passen vi kommer, som bland annat World Economic Forum – WEF och EU arbetar för att införa. 

Utan behov av att ransonera, går det inte att införa och inte heller att använda som kontroll-, styr- och maktmedel över folket. Det går naturligtvis heller inte att införa deras nya samhällssystem – som de tänkt att ersätta de rådande med – om de redan existerande fungerar tillfredställande.

Det är således ingen slump att de statschefer som är medlemmar i WEF, gjort och gör allt för att öka sina länders skuldsättning, skapa energikris, pandemier, skyhög inflation och skapa panik inför flera gemensamma ”hot”, för att senare kunna erbjuda ännu en ”lösning” – som av en händelse, kommer att ge dessa full kontroll över en stor del av jordens befolkning, liksom jordens resurser.

Om någon trodde att skrämselpropagandan inte kunde bli värre, kräver nu staten Tuvalu i Polynesien, som första land i världen, ett internationellt icke-spridningsavtal för fossila bränslen.

”Fossilbränsle” – som inte ens kommer från fossiler, utan är en mineral, och följaktligen borde heta mineralbränsle, skall nu enligt COP27 och SVT – Sveriges egen Pravda, liknas vid kärnvapen. 

Den som fortfarande envisas med att kalla det för fossilbränsle, får i så fall gärna förklara hur det kommer sig att Saturnus måne Titan, har oljereserver som vida överstiger jordens.

För den som inte vet, är COP ännu ett återkommande event skapat av globalisterna genom FN, för att lyfta fram koldioxid som det största hotet någonsin för jorden. 

”The 2022 United Nations Climate Change Conference, more commonly referred to as Conference of the Parties of the UNFCCC, or COP27, is the 27th United Nations Climate Change conference and is being held from 6 November until 18 November 2022 in Sharm El Sheikh, Egypt.”

Även SVT, gör också sitt yttersta för att både förstora upp klimathotet och det som påstås hända i Tuvalu, genom att citera självaste premiärministern för det enorma landet Tuvalu, dess stora befolkning och det ofantliga hot som de står inför. 

Den som läser nyheten, får nästan känslan av att redan imorgon, kan det vara jävligt mycket försent. 

Paniken ska spridas och väckas hos alla, till varje pris. Här gäller det att skapa maximal skräck och då är propaganda överlägset.

”Premiärminister Kausea Natano sa i sitt anförande att ”de värmande haven börjar svälja våra landområden, en centimeter i taget” och tillade:

— Vi förenar oss därför med hundra Nobelpristagare och tusentals vetenskapsmän och uppmanar världsledare att ansluta sig till fördraget om icke-spridning av fossila bränslen.”

Jag blev lite nyfiken på Tuvalu och undrade bland annat hur mycket havet har stigit där och hur många som kan komma att drabbas och när.

Enligt en artikel i The Guardian, säger tydligen vetenskapsmän, att Tuvalu KAN komma att bli obeboelig under de följande 50 till 100 åren. Vilka vetenskapsmännen är, eller om det finns andra vetenskapsmän som hävdar annat, framgår inte:

”Scientists predict Tuvalu could become uninhabitable in the next 50 to 100 years.”

Enligt samma artikel, uttalar sig också – hör och häpna, en kvinna – och inte en PERSON, Setani. 

Hon beskrivs som någon som tidigare tillhört de som inte TROR på klimatförändringar, men nu blivit övertygad om VETENSKAPEN. Artikeln talar således om att hon nu följer vetenskapen.

”Initially a non-believer in climate change, like many older people on the island, Setani has slowly become convinced of the science as her daily life becomes tougher with every erratic movement of the sea.”

Efter att ha etablerad henne som följare av vetenskapen, citerar de därefter henne. Klimatförändringarna går nu så FORT att de är märkbara för varje timme som går.

”The weather is changing very quickly, day to day, hour to hour.”

Vad ytterst få berättar är att, om samma trend håller i sig, enligt de mätningarna som har pågått på Tuvalu sedan november 1977, kommer havsnivån att höjas 8.8 centimeter på hundra år. (0.29 fot=0.088392 meter)

”The mean sea level (MSL) trend at Funafuti, Tuvalu is +0.89 mm/year with a 95% confidence interval of ±7.39 mm/year, based on monthly mean sea level data from 1977/11 to 1999/12. That is equivalent to a change of 0.29 feet in 100 years. (R‑squared = 0.003)”

Setani – som presenterades som konverterad klimatförnekare och numera följare av vetenskapen, lyckas alltså uppleva denna i princip obefintliga höjning av havsnivån, mindre än en millimeter per år, från DAG TILL DAG OCH TIMME TILL TIMME. Det är imponerande. Eller skulle det möjligen kunna förhålla sig på det sättet att det är klimatalarmisterna, som utgör de religiösa fanatikerna och som saknar all koppling till rim och reson och VETENSKAP?

Tuvalu har en befolkning på 10 900 personer, som med enkelhet skulle kunna evakueras, om havet mot förmodan skulle komma att stiga såpass mycket och med enkelhet och till mycket låg kostnad kunna flytta till Sverige, eller vilket land som helst. Under 2021 invandrade som exempel, 90 631 personer till Sverige. 

Världshandeln och världsekonomin lär heller inte drabbas särskilt hårt, om Tuvalu skulle försvinna. Tuvalus BNP uppgår till omkring 400 miljoner kronor. Enbart Uppsala Kommun har en budget på 13 643 miljoner kronor. 

Tuvalu är således, relativt sett, ett obetydligt land, både till yta, befolkningsmängd och BNP. Att då krascha hela världens övriga ekonomier förefaller inte särskilt begåvat eller genomtänkt. Även om det nu skulle vara så, att havet höjs några centimeter på hundra år.

Vän av ordning frågar sig naturligtvis hur det lilla Tuvalu, kunnat få hela världen som följare, liksom Greta Thunberg, i en konstruerad kamp mot koldioxid – som förvisso nu inte alls längre är lika viktig på grund av kriget i Ukraina. 

Det är ju inte så att det inte finns riktiga miljöproblem att  lösa. Men, eftersom ”koldioxhidhotet” inte alls handlar om något hot från koldioxid, utan enbart om försäljning för de som säljer och förespråkar sådana produkter och tjänster, skulle det så klart vara lite jobbigt att redovisa alla verkligt farliga utsläpp och faktiska gifter som vi alla dagligen får i oss.

Klimatet är slutligen, över tid sett, alltid i ständig förändring, liksom inlandsisars storlek och för den delen även trender, oavsett om de är skapade av moder jord och solen eller oligarkerna bakom WEF. 

Källor:

http://weforum.org

https://www.cop27.eg/

https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Cassini-Huygens/Titan_s_surface_organics_surpass_oil_reserves_on_Earth

https://www.theguardian.com/global-development/2019/may/16/one-day-disappear-tuvalu-sinking-islands-rising-seas-climate-change

http://sealevel.info/MSL_graph.php?id=732-011

https://en.wikipedia.org/wiki/Tuvalu

https://scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/invandring-till-sverige

https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/kommunens-mal-och-budget/mal-och-budget/kommunens-budget/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.