1 oktober 2023

ÄNNU EN IDROTTARE SOM FÅTT KARRIÄREN FÖRSTÖRD

Att unga friska idrottare, som 24-årige Sivert Bakken, skadats och i bästa fall bara fått karriären omintetgjord – istället för att också förlora livet, förefaller ha blivit allt vanligare sedan massinjektionerna med de experimentella och förrädiska preparaten påbörjades.

”Eländet började i slutet av maj, kort efter att Bakken hade tagit sin tredje dos av covid-vaccinet.

– Kroppen kändes trött. Jag sökte läkarvård och avbröt träningen helt, sedan blev det bara värre och värre. Jag kände ett fysiskt obehag och ett tryck över bröstet, säger han.

Det visade sig att Bakken drabbats av perikardit – hjärtsäcksinflammation – vilket europeiska läkemedelsmyndigheterna (EMA) klassar som en sällsynt biverkning av vaccinet.

– Det är nästan 100 procent säkert att det beror på vaccinet, säger Bakken.”

Vissa hävdar att injektionerna är att likna vid ett Biverkningarnas Trisslotteri, där nästan alla som köper lotter någon gång lyckats skrapa fram en ny lott, och fått en mild biverkning, men att ytterst få, lyckas dra högvinsterna. I Biverkningarnas Trisslotteri motsvarar högsta vinsten döden, eller lidande, varje månad, under 25 år. 

Sanningen verkar dock vara den att i Biverkningarnas Trisslotteri, finns det förbannat många gånger fler ”vinster” än i Svenska Spels Trisslotteri. 

Hjärtkomplikationer förefaller ha blivit allt vanligare hos idrottare. Eller så beror det på att dessa pressar sitt hjärta betydligt hårdare än vanliga människor och att det är därför som dessa upptäcks oftare hos denna grupp.

Enligt en studie från 2022-01-25, ökar risken för myokardit – som också är en inflammation i hjärtat, men i hjärtmuskeln, med 133 gånger hos den som injicerat sig. Perikardit är hjärtsäcksinflammation. Myoperikardit eller perimyokardit är samtidig myokardit och perikardit.

Men, eftersom studien bygger på faktiska inrapporterade biverkningar, och andra studier visar att färre än 10% av alla allvarliga biverkningar inrapporteras, kan den ökade risken för myokardit vara över 1 330 gånger högre. Sannolikt är risken för perikardit och myoperikardit också högre hos de som injicerat sig.

Tidigare hävdade även Region Uppsala att underrapporteringen av allvarliga biverkningar, var ännu lägre och att endast <5% inrapporteras. Regionen tog dock bort denna text – mitt under massvaccineringen, troligen på grund av politiska påtryckningar.

”Alla läkare, tandläkare, sjuksköterskor och farmaceuter kan rapportera biverkningar. Det är välkänt att det föreligger en kraftig underrapportering såtillvida att <5% av allvarliga biverkningar rapporteras; i Sverige skickas en rapport för varje läkare vart sjätte år.”

Förekomsten av perikardit, myokardit och myoperikardit, torde vidare i sig vara underdiagnosticerad, då människor som inte är aktiva och därmed inte pressar sitt hjärta, troligen inte upptäcker detta lika ofta som exempelvis idrottare.

Något som gör det ännu värre, är att studien ovan endast omfattade de som tagit två injektioner och att den högsta risken uppmättes efter den andra sprutan. Nu är många redan inne på sin femte och sjätte.

I Sverige har Läkemedelsverket fram till och med 2022-10-06 mottagit:

COMIRNATY

173 rapporter för myokardit

128 rapporter för perikardit

46 rapporter för myoperikardit

SPIKEVAX

126 rapporter för myokardit

45 rapporter för perikardit

24 rapporter för myoperikardit

Sammantaget har det alltså inkommit 299 rapporter för myokardit, 173 rapporter för perikardit och 70 rapporter för myoperikardit.

Då färre än 10% av alla allvarliga biverkningar rapporteras in, innebär detta att det verkliga antalet minst bör vara det tiodubbla. Om Region Uppsala hade rätt, kan det verkliga antalet vara över tjugo gånger högre. 

Det senare förefaller högst sannolikt under de förutsättningar som ovan uppgetts. 

Källor:

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/P44KwJ/skidskytten-sivert-bakken-borta-efter-covid-vaccinet

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2788346

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18825377/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16689555/

https://www.lakemedelsverket.se/4a8588/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/comirnaty-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2022-10-06.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4a8588/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/spikevax-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2022-10-06.pdf

https://www.covid-19-informationscentret.se/2021/12/28/region-uppsala-raderade-jobbiga-uppgifter/

Se även:

INJEKTIONERNA ÖKAR RISKEN FÖR MYOKARDIT MED 133 GGR

ÄNNU EN 19-ÅRING MED BLODPROPPAR I LUNGORNA

LMV – FLER ÄN 97 000 BIVERKNINGAR ÄR POSITIVT

OBDUKTIONER PÅVISADE OVANLIG FORM AV MYOKARDIT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.