28 september 2023

DÖDSFALL I SÖMNEN SAMMANKOPPLAS MED INJEKTIONERNA

Enligt kardiologen Dr. Peter McCullough, är dödsfall i sömnen, sammankopplade med injektionerna.

Han uppger att när människor dör i sömnen, särskilt unga, är den underliggande orsaken myokardit, som är en välkände biverkan hos de experimentella mRNA-preparaten.

Den biologiska utlösande mekanismen liknar den hos de idrottare som drabbas av plötslig död under idrottsutövning.

”Though it may seem counterintuitive, Dr. McCullough said that sudden deaths that happen during sleep are biochemically similar to the sudden deaths during or just after vigorous exercise.

The reason people die seemingly inexplicably in their sleep, Dr. McCullough explained, is sometimes because of a surge in catecholamines during the end of the sleep cycle. This natural biochemical change is the body’s signal to wake up.

Catecholamines are hormones that are made by the adrenal glands. They are released into the body in response to physical exertion or emotional stress. But they are also released during sleep, just before waking, as a signal to the body and the brain that it is time to get up.

These catecholamines can increase our heart rate, blood pressure, and breathing rate, among other things.

In the body there are three catecholamines: dopamine, epinephrine, and norepinephrine. A surge in catecholamines, whether it happens during sleep or during exercise, can stress the heart and cause it to beat arrhythmically, Dr. McCullough said.

Dying Before Dawn

If a young person’s heart has been damaged, by an infection, vaccination, or for any other reason, the surge of catecholamines can be lethal. This is the reason, McCullough said, that people seem to die in their sleep. They’re really dying just before dawn.”

Källa:

https://www.theepochtimes.com/health/people-dying-in-their-sleep-linked-to-vaccines-explains-dr-peter-mccullough-cardiologist_4806813.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.