28 september 2023

HAR MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR ÖKAT MÅNNTRO?

Av okänd anledning, verkar Läkemedelsverket nu i dagarna ha uppgraderat sin definition av allvarlig biverkning:

”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.”

Till följande:

”En rapport bedöms som allvarlig om den misstänkta biverkningen leder till döden, är livshotande, innebär sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför medfödd missbildning eller annan medicinsk viktig händelse.”

Vän av ordning, undrar naturligtvis, om det förhåller sig på det viset, att en ny typ av allvarliga biverkningar börjat bli så pass frekventa bland rapporterna, att detta motiverat uppgraderingen.

Källor:

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/rapporterade-misstankta-biverkningar-coronavaccin#hmainbody1

https://www.lakemedelsverket.se/4a8588/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/spikevax-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2022-10-06.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.