1 oktober 2023

RÅDEN BASERADES PÅ ANTAGANDEN ISTÄLLET FÖR STUDIER

2022-10-10, hade EU-parlamentet en hearing med Pfizer och Curevac, bland annat om de så kallade ”vaccinerna” mot covid-19.

Trots att myndigheterna världen över lät göra gällande att preparaten förhindrade smittspridning, visade det sig att tillverkarna aldrig utfört några kliniska studier över huruvida preparatet förhindrade smittspridning eller inte. 

Ändå gick myndigheter ut i media, ibland även med hjälp av kändisar – som i ”kavla upp”-kampanjen, och förklarade att ”vaccination” handlade om att vara omtänksam mot sina medmänniskor. 

Inte långt efter blev de som av olika anledningar valde att avstå, utmålade som egoister, foliehattar, antivaxxare och inte sällan även som paria, framför allt i Australien och Österrike, men även inom Region Bleking, Region Dalarna och Region Kalmar.

Det handlade om att följa vetenskapen sades det, samtidigt som alla forskare som kommit fram till något annat, blev av med sitt konto på sociala medier, tystades, hotades, smutskastades eller fick sparken.

Sedermera visade det sig i flera studier att preparaten inte alls förhindrade smittspridning, utan till och med ökade den.

ÄNNU EN ANTI-FRAMGÅNGSSAGA FÖR PFIZER & MODERNA – Publicerad 2021-12-23

ÄNNU EN STUDIE VISAR ATT INJICERADE SPRIDER SMITTA MER – Publicerad 2022-07-21

NEGATIV EFFEKT ENLIGT MORDERNA-FINANSIERAD STUDIE – Publicerad 2022-09-30

Trots det, berörde studierna de ansvariga myndigheter inte det minsta, som fortsatte med sina rekommendationer, som alltså redan från början, hade baserats på antaganden, istället för kliniska studier, gällande smittspridningen.

Källa:

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/special-committee-on-covid-19-pandemic_20221010-1430-COMMITTEE-COVI

https://multimedia.europarl.europa.eu/de/video/ep-special-committee-on-the-covid-19-pandemic-lessons-learned-and-recommendations-for-the-future-extracts-from-the-exchange-of-views_I231213

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.