8 december 2023

RÖSTA PÅ VILKET PARTI DU VILL, SÅ LÄNGE DET ÄR WEF-STYRT

I den svenska grundskolan fick jag lära mig att i Sovjetunionen hade alla rätt att rösta, men bara på kommunistpartiet.

I dagens nya Sovjetunionen, den Europeiska Unionen och dess Sovjetrepubliker – även kallat stater, finns det också i realiteten bara ett parti, WEF-partiet, även om det på papperet framstår som att folket i Europa har flera ”olika” partier att välja på. Men alla ledande partier i Europa, med några få undantag, styrs av en tidigare ”young global leader” från den utomstatliga och privata organisationen WEF – World Economic Forum. Denna terrororganisation, har som mål att alla länder på jorden ska styras av en enda global regering. För att kunna uppnå detta, måste alla nationer på ett eller annat sätt upphöra att existera. 

För att jordens befolkning ska kunna acceptera det, krävs naturligtvis kaos, i en eller annan form, som till exempel krig och inbördeskrig eller massarbetslöshet, energibrist, livsmedelsbrist, hungersnöd, gärna kryddat med kravaller i förorter och mellan olika folkgrupper. Givetvis innebär inte detta att jordens allra rikaste parasiter, som styr WEF – kommer att förinta sina egna förmögenheter. De kommer tvärtom att likt vampyrer, suga ur de sista blodsdropparna ur folket.

Hursomhelst, det ögonblick något icke WEF-sanktionerat parti får för mycket röster i väljarundersökningar, inför ett stundande val, fördömer och beklagar sig alltid de sittande WEF-anknutna ledarna över dessa i EU:s samtliga WEF-kontrollerade medier. Allt för att få folket – eller de värdelösa ätarna – som WEF själva föredrar att kalla dem, att rätta in sig i ledet och i sann kommunistdemokratisk anda, rösta på WEF-kandidaterna och inget annat

Detta på exakt samma sätt som Sovjetunionen kontrollerade befolkningen genom tidningarna Pravda (Пра́вда, ”Sanningen”) och Izvestia (”Izvestiya Sovetov Narodnykh Deputatov SSSR”, Известия Советов народных депутатов ССС, ”Reports of Soviets of Peoples Deputies of the USSR”), som uttryckte den officiella åsikter från den sovjetiska regeringen. 

När Frankrike var mycket nära att få sin första kvinnliga president – vilket borde ha varit viktigt, för de så kallade feministerna, och inte minst den feministiska stormakten Sverige, stoppades Marine Le Pen effektivt på just detta sätt.

Om ett parti som inte infiltrerats av WEF trots detta, ändå skulle komma till makten, agerar omedelbart WEF:s allra starkaste frontfigur i Europa, EU Kommissionens ordförande – som inte blivit folkvald till denna positionen, Ursula von der Leyen. 

Ursula von der Leyen sätter då snabbt igång med hot om att dra in alla bidrag för landet i fråga. Och räcker inte det, börjar ytterligare WEF-röster att höras om att landet minsann också borde uteslutas ur EU, eftersom dess folk inte röstar ”rätt”.

Utöver WEF-kontrollerade medier och snudd på allsmäktiga WEF-kontrollerade politiker, har EU – det nya Sovjetunionen – likt det gamla Sovjetunionen också åsiktskontroll, uppbackad av den under STASI- och SECURITATE-tiden så populära angiverisporten. Den nya varianten är däremot moderniserad och betydligt mera effektiv.

Istället för att enbart arbetskamrater kontrollerar arbetskamrater, grannar kontrollerar grannar, och barn kontrollerar sina föräldrar – efter indoktrinering från skolan, har övervakning och uppföljning sin nya och dominerande plats i sociala medier. Av denna anledning vill de som bestämmer därför gärna att folket spenderar så mycket tid som möjligt på dessa forum, istället för uti i verkligheten.

På sociala medier, kan vem som helst enkelt ange någon annan, i händelse av att de skulle upptäcka att ett inlägg bryter mot WEF:s ”community regler”, när något råkar komma igenom den AI-baserade och automatiserade åsiktskontrollen. 

Den automatiska åsiktskontrollen gör allt från att stänga av användare till att lägga till ”varningsrutor” och minska, eller öka synligheten för detekterade inlägg.

Samma gäller naturligtvis sökmotorer, som visar ”rätt” sökresultat. De visade resultaten kan förändra såväl utkomsten av politiska val, liksom hur folk ska tycka och tänka om olika saker.

Det förefaller inte orimligt att nya händelser som presidentval, den skapade pandemin och kriget i Ukraina medvetet använts för att förfina AI-tekniken. Detta för att kunna övervaka, kontrollera och styra människor ännu bättre, för att säkerställa införandet av WEF:s nya globala värld. Därmed inte sagt att dessa händelser endast skapats för detta syfte.

De riktigt ”farliga” visselblåsarna , som Julian Assange och Edward Snowden, som avslöjat den extremt omfattande övervakningen och kontrollen av folket, förföljs och fängslas – om möjligt. Samtidigt gör media allt för att osynliggöra dem och lyfta fram andra stater som odemokratiska och elaka, som fängslar diverse ”frihetskämpar” – som ”råkar” tillhöra WEF.

Parasiterna i terrororganisationen WEF har därför sammantaget en oerhörd och mycket långtgående makt över folket, som hade fått Stalin att bli grön av avund.

Välkommen till det nya Sovjetunionen, den Europeiska Unionen och snart även den Globala Unionen, där du är en värdelös ätare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.