28 september 2023

KVINNLIG ÖVERLÄKARES CANCERLARM OSYNLIGGÖRS

Dr. Ute Kruger, forskare och överläkare på regionsjukhuset i Kalmar, har larmat flera gånger om explosiv ökning av cancer och tidigare aldrig förekommande inflammationer i blodkärl hos patienter som avlidit efter injicering med genpreparat. 

Det vill säga med de preparat som inte får nämnas vid sitt namn på sociala medier, utan att en ”informationsruta” automatiskt läggs till inlägget, som ”informerar” om hur otroligt säkra och bra dessa helt nya typer av experimentella preparat är. 

Preparaten har trots allt, fram till och med 1 september 2022, blott genererat 103 741 rapporter om misstänkta biverkningar hos Läkemedelsverket, vilket naturligtvis är synonymt med exceptionellt säkra och effektiva preparat.

Att de som tagit både 3, 4 och 5 stick ändå smittas flera gånger, visar att de magiska dekokterna fungerar magnifikt. Vem har liksom inte fått stelkramp, gulsot och rabies efter kompletta kurer av preparat mot dessa åkommor? 

Min hund har också fått rabies två gånger. Men hade hon inte fått sprutor, hade aggressiviteten varit mycket värre och fradgan hade flödat mycket mer. Och alla barn som hon attackerade i blint raseri hade tur nog också tagit samma preparat så att de inte fick rabies lika mycket…

Hursomhelst, nu skrev nyligen också Läkartidningen om Ute Kruger, liksom tidigare även Sveriges Radio P4, efter att en videofilm med henne setts av hundratusentals.

Vad som är lite märkligt och ovanligt i journalistiska sammanhang, är att överläkaren själv , inte nämns vid namn och inte själv får komma till tals, varken i Läkartidningen eller i Sveriges Radio P4. 

Detta trots att hon är en mycket erfaren forskare som borde lyftas fram för sina oerhört alarmerande upptäckter och ges mera resurser, istället för att systematiskt osynliggöras och avfärdas. 

Däremot har tre män fått komma till tals i Läkartidningen, och med porträttbilder i två av fallen. 

Den första är Johan Rosenqvist, Region Kalmars hälso- och sjukvårdsdirektör och tillika Ute Krugers högsta chef. 

”Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kalmar, säger att läkarens uttalanden saknar vetenskapliga belägg och att regionen tar avstånd från dem.”

Den andra är Johan Ahlgren, docent i onkologi och verksamhetschef för Regionalt Cancercentrum Mellansverige – som finansieras av de sju regionerna i sjukvårdsregionen samt genom statsbidrag.

”Enligt Johan Ahlgren finns det ingenting som talar för att det skulle finnas ett samband mellan vaccin och cancer.”

Den tredje är Torsten Mossberg, pensionerad läkare sedan 2011 och numera ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd.

”När vi läkare uttalar oss i medicinska frågor bör vi hålla oss till vetenskap och beprövad erfarenhet. Den här läkaren talar uteslutande om egna fynd och hon får stå för dem, men hon måste markera att det här inte är en allmänt accepterad åsikt.” 

Utöver att nya upptäckter aldrig är en allmänt accepterad åsikt och forskning överhuvudtaget inte ens handlar om åsikter – om det inte är åsikter som studeras, ger det en mycket fadd smak i munnen, att tre personer, som alla är män, får argumentera mot en kvinnlig överläkare i Läkartidningen, utan att hon ens nämns vid namn eller att hennes upptäckter tas på allvar.

Att en kvinnlig överläkare osynliggörs år 2022 på ett sådant utstuderat sätt av både Public Service och Läkartidningen, är avgrundsdjupt illavarslande i ett land vars ledande politiker och tjänstemän påstår sig vara feministiska. 

Källor:

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/rapporterade-misstankta-biverkningar-coronavaccin#hmainbody1

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/09/overlakare-kopplar-vaccin-till-cancer-i-klipp-som-setts-av-hundratusentals/

https://sverigesradio.se/artikel/overlakare-pa-region-kalmar-lan-sprider-att-covid-vaccin-orsakar-cancer

One thought on “KVINNLIG ÖVERLÄKARES CANCERLARM OSYNLIGGÖRS

  1. Mycket bra och tufft av Ute att sprida informationen, jag hoppas att hennes chef mfl som försöker mörka har svårt att sova pga dåligt samvete, väldigt försiktigt uttryckt !

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.