1 oktober 2023

MOGGE, TA EN BILD NU NÄR JAG BESTÄLLER PIZZA!

Det är intressant att studera de olika partiledarnas inlägg på Facebook, som nu läggs upp extra frekvent inför valet.

Alla vill framstå som handlingskraftiga och avfotograferade i själva ögonblicket – där de säger sig utföra sina hjältedåd.

Men verkligheten är sällan, om ens någonsin så enkel, även om många väljare mer än gärna låter sig förledas till att tro det.

Bakom ”ögonblicksbilden” på Magdalena, ligger en professionell fotograf. Att ta ett fotografi mot ett fönster och ändå få hela ansiktet naturligt belyst, kräver en yrkesman och en del utrustning. 

Magdalena talar i verkligheten garanterat inte med någon, eftersom sådana samtal utförs som regel  i enrum.

Partiledare och särskilt statsministrar, skriver i princip heller aldrig sina egna tal, utan tar som regel alltid hjälp av talskrivare. 

I Magdalenas fall, har hon sannolikt hjälp av minst två talskrivare, liksom en kommunikationsbyrå.

Detta är inget konstigt egentligen. Politik är inget annat än maktspel i flera olika nivåer.

Det är inte bara Magdalena som vill vinna, som liksom talmannen, uppbär ett arvode på 184 000 kr per månad, utan även ministrarna, som får 145 000 kr per månad. 

Likaså vill även ledamöterna i riksdagen vinna, som har ett grundarvode på 71 500 kronor – som enkelt kan utökas genom att påta sig olika uppdrag – som vart och ett ger mellan 15 till 20% extra.

Utöver det, tillkommer för alla, ersättningar för boendekostnader, så kallad avlöningsförstärkning, fria taxiresor, flygresor i business class, representationskort och en rad andra förmåner.

De som sitter i EU-parlamentet och EU-Kommissionen är så klart också angelägna av att så länge som möjligt kunna behålla sina frikostiga arvoden och vidlyftiga ersättningar och förmåner

Naturligtvis vill även kommunikationsbyråerna, talskrivarna och fotograferna även de ha kvar sina uppdrag.

Till sist, de som har investerat stora pengar och tid i politikerna – för att kunna sälja mer av sina produkter och tjänster, är kanske allra mest angelägna av alla.

Hur många hundratals miljarder kronor hade familjen Wallenberg kunnat tjäna på skattebetalarna under de senaste hundra åren utan politikerna?

Det är ingen slump att både Magdalena Andersson, liksom Ulf Kristersson, Ursula von der Leyen och Jacob Wallenbergs Investor AB – som säljer vapen till hela EU, är egeagerade i samma maktorganisation, World Economic Forum.

https://www.weforum.org/people/magdalena-andersson

https://www.weforum.org/people/ulf-kristersson

https://www.weforum.org/agenda/authors/ursula-von-der-leyen

https://www.weforum.org/organizations/investor-ab

Källor:

https://www.regeringen.se/regeringskansliet/arvoden-och-ersattningar/

https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/ledamoternas-arvoden-och-villkor/ledamoternas-arvoden/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.