29 maj 2023

ELBILAR FÖRSÄMRAR LUFTKVALITETEN ALLRA MEST

Att endast tillåta trafik från elbilar i stadskärnor för att förbättra luftkvaliteten, har nu, enligt en ny svensk studie, visat sig vara en dålig idé, särskilt vid användande av dubbdäck. 

Den största källan till skadliga partiklar i stockholmsluften inte är avgaser, utan det material som bilarnas däck river upp.

Elbilarna har visat sig överlägsna på att riva upp mest, sannolikt på grund av sin i regel tyngre vikt.

Jag gissar att även elbilars, generellt sett, oerhört mycket bättre prestanda, också utgör en stor faktor, trots att inte studien inte omnämner detta.

Källor:

https://www.dagensps.se/motor/elbilar-kan-ge-forsamrad-luftkvalitet-i-innerstan/

https://www.forskning.se/2022/09/06/fler-elbilar-samre-luft-staderna/

http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1691868&dswid=-8429

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.