1 oktober 2023

ÄR ELFÖRETAGEN OCH POLITIKERNA EGENTLIGEN LEDSNA?

Den situation som nu råder i Sverige, med skyhöga elpriser, förefaller besynnerlig.

Trots att produktionskostnaden inte förändrats nämnvärt, tjänar nu elproducenterna ofta tiotals gånger mer än vad de gjorde under motsvarande period förra året. 

Samtliga av dessa elproducenter idkar även elhandel. Nu har regeringen beslutat att ställa ut hundratals miljarder i garantier åt dessa, liksom åt de elhandelsföretag som inte producerar el. Skulle det verkligen behövas – om de hade en sund affärsidé där de hanterade risker på ett sätt som inte påminner om riskmedvetandet hos de som åker till Las Vegas?

Och varför skulle Ulf Kristersson behöva beordra kraftvärmeverken att producera mera el – när det nu råder sådan brist och exceptionellt lönsamma förutsättningar att öka produktionen?

Politikerna uppger sig vara upprörda, men är de egentligen upprörda, eftersom skatteintäkterna också ökat motsvarande, och de inte verkar särskilt angelägna om att sänka dessa skatter, liksom de heller inte varit gällande drivmedelspriserna, förrän i viss mån inför årets val? 

Är det verkligen ett problem som de vill och kommer att lösa?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.