3 oktober 2023

ÄR DET DEN DÄR PUTIN IGEN SOM FÖRSÖKER PÅVERKA?

Oavsett vad man tycker om AFS eller något annat parti med för den delen, utgör Facebook ett ytterst allvarligt hot mot demokratin, när de direkt lägger sig i det svenska valet, liksom alla val och blockerar politiska partier som deltar i det svenska valet.

Antingen ska alla partier få använda plattformen, eller inga alls.

Eller skulle det vara okej om exempelvis Partiet Nyans, Vänsterpartiet, Moderaterna, Proletärerna, Socialdemokraterna eller Miljöpartiet blockerades?

Att med sådana medel försöka påverka ett annat lands val – särskilt med tanke på Facebooks monopolliknande ställning, borde, liksom allt annat valfusk, ses som ett anfall på det svenska folkets rätt till självbestämmande och bestraffas med lagens allra strängaste straff.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.