8 december 2023

ÄR DET MAGDALENA, JACOB ELLER KLAUS SOM TALAR?

I fredags fick den svenska regeringen panik, efter att Gazprom och Siemens Energy, vid en inspektion av huvudturbinen till Nord Stream 1,  upptäckt en oljeläcka, som krävde att gasledningen stängdes av helt i väntan på reparation – vilken det inte angavs någon tidsram för.

Eftersom detta kommer att påverka elpriserna avsevärt, som i sin tur gör att elhandelsföretagen riskerar att inte kunna fullgöra sina åtaganden på Wallenbergägda Nasdaq Clearing AB, beslutade regeringen hastigt och lustigt att skjuta till hundratals miljarder kronor och att allt skall vara klart senast innan börsernas stängning under måndagen.

”Ett stort antal aktörer på energimarknaden är knutna till Nasdaq Clearing AB. Nasdaq Clearing är en så kallad CCP (central clearing counterparty). I stället för att alla parter gör affärer direkt med varandra fungerar Nasdaq Clearing som en mellanhand, den motpart både köpare och säljare gör affärer med.

För att ta på sig den kreditrisken kräver Nasdaq Clearing säkerheter av medlemmarna. För energiaktörerna har den totala säkerhetsmassan den senaste tiden ökat enormt på grund av stigande priser på energimarknaden, enligt FI från 25 till 180 miljarder kronor.

Om ett bolag inte kan tillhandahålla det kapital som krävs för att täcka säkerheterna i tid, måste Nasdaq Clearing enligt reglerna försätta bolaget i teknisk konkurs, ta över positionerna och auktionera ut dem på marknaden. Om det inte går kan det enligt FI sätta clearinghuset i gungning. Nasdaq Clearing är indirekt kopplat till det finansiella systemet.

Regeringen ser risker för att energiaktörer i Norden och Baltikum inte kommer att ha tillräckligt med likviditet om elpriserna efter helgen stiger ytterligare i spåren av det ryska gasstoppet som meddelades i fredagskväll. Man vill därför ställa ut statliga likviditetsgarantier för att eliminera riskerna för störningar i systemet.”

Enligt Magdalena är det Putins fel, trots att tyska Siemens Energy – som underhåller turbinerna, också skrivit under inspektionsprotokollet. 

”Sedan augusti förra året har Ryssland dragit ned på gasleveranser till Europa för att driva upp energipriserna, påminner statsminister Magdalena Andersson (S). Men, nu tar alltså Vladimir Putin nästa steg. 

”Med gårdagens besked står vi inför en ren krigsvinter”, säger statsminister Magdalena Andersson (S).”

Att tyskarna tämligen omgående skulle kunna certifiera Nord Stream 2 – som skulle kunna köras med full kapacitet och då omgående avsluta hela energikrisen, den galloperande inflationen och de allt högre räntorna över hela Europa, nämns inte ens. 

Är inte det konstigt att certifieringen av Nord Stream 2, är ett val som inte ens finns på kartan hos de flesta av Europas politiker? Är det verkligen klokt, rationellt och genomtänkt, med tanke på alla de konsekvenser som nu så smått börjat realiseras och dessutom kommer att eskalera allt mer, desto kallare det blir?

Regeringen säger även att de ska stödja både företag och privatpersoner och att det inte finns något övre tak.

Om det nu är elbrist, på vilket sätt skulle stöd till privatpersoner och företag öka tillgången på el?

Skulle stöd utan tak riskera att driva upp priserna ännu mer, eftersom elbolagen då i princip alltid skulle kunna ta maxpriset om 4 euro per kWh, exklusive kostnader för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader?

”Det är inget tak i det här, blir elpriserna högre så får man mer i återbetalning. Men det är också för att vi har den här situationen som vi jobbar hårt mot andra länder för att koppla bort gaspriserna från elpriserna”, säger hon vidare.” 

Och hur har det hittills gått för EU att koppla bort gaspriserna från elpriserna? Finns det något tydlig trend?

Det enda som med säkerhet kommer att hända, är att inflationen kommer att öka ytterligare, liksom räntorna och att svenskarna kommer bli fattigare och fattigare och alltmer frusna och hungriga.

Att allt detta, tillsammans med ”pandemin”, råkar ha bäddat ännu mer för införandet av World Economic Forums Agenda 2030, är naturligtvis inget annat än en tillfällighet.

Att Wallenbergs Investor är en av World Economic Forums största finansiärer är en slump. 

Likaså att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson är medlemmar, liksom Ursula von der Leyen, Olaf Scholtz, Emmanuel Macron, Antonio Costa och nästan varje EU-lands politiska ledare. Att till och med Volodymyr Zelenskyy också är medlem, är naturligtvis även det bara en slump.

Inte har de någon agenda heller och särskilt inte agenda 2030.  

Nej, nu tycker jag att alla svenskar förbereder sig inför en krigsvinter, istället för att försöka lösa problemen på riktigt.

Vecka 36 kommer att erbjuda nya rekordpriser på el i Sverige.

Det blir nog riktigt, riktigt bra.

Källor:

https://www.di.se/nyheter/regeringen-skjuter-till-hundratals-miljarder-i-garantier-star-infor-ren-krigsvinter/

https://www.rt.com/business/562103-gazprom-nord-steam-oil-leak/

https://www.weforum.org/people/olaf-scholz

https://www.weforum.org/people/antonio-costa

https://www.weforum.org/people/emmanuel-macron

https://www.weforum.org/people/sanna-marin

https://www.weforum.org/people/magdalena-andersson

https://www.weforum.org/people/ulf-kristersson

https://www.weforum.org/people/volodymyr-zelenskyy

https://www.weforum.org/organizations/investor-ab

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.