1 oktober 2023

HAR SVENSKA FREDS TAGIT LÅNGSEMESTER?

Är det inte konstigt, lite i alla fall, att Svenska Freds – som brukar kritisera exakt all vapenexport, har varit väldigt tysta om vapenexport till Ukraina sedan 2022-02-17, då de skrev bland annat följande:

”Svensk vapenexport till Ukraina skulle inte bidra till att öka det ukrainska folkets säkerhet, snarare tvärtom. Mänskliga rättigheter och demokrati byggs inte med militära medel. Sverige borde istället verka för nedrustning och fredlig konfliktlösning, genom att stoppa all export och vidareexport av svenska vapen till Ukraina.”

Sedan dessa har Sverige levererat mängder med vapen vid flera tillfällen – utan att Svenska Freds sagt ett knyst.

Idag lovade Magdalena Andersson att skicka ännu mera vapen och pengar.

”Statsminister Magdalena Andersson lovar att ge sitt fortsatta stöd till Ukraina under en presskonferens med utrikesminister Ann Linde och Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba.

Ett officiellt beslut om ett nytt stödpaket värt en miljard kommer snart att fattas. Hälften av dessa pengar är tänkta att gå till militärt bistånd, resten ska gå till bland annat humanitärt stöd.

– Vi måste fortsätta att ge Ukraina vårt stöd. Vi kan inte låta Ryssland vinna det här kriget. Så länge jag är statsminister och så länge kriget pågår kommer vi att ge Ukraina vårt stöd. Vi kommer att kunna ge detaljer om det här stödet inom kort. Men det kommer att fortsätta, det här är inte det sista paketet, säger Magdalena Andersson.

När Dmytro Kuleba får ordet trycker han framförallt på Ukrainas behov av att få nya vapen.

– Man behöver vapen, vapen och återigen vapen, säger Kuleba.”

Nästan ingen verkar vilja ha en fredlig lösning, inte ens Svenska Freds, är inte det mycket märkligt? 

Kommer Svenska Freds rentav att ändra sin vision och uppdrag inom kort?

”ALLTID ETT FREDLIGT ALTERNATIV

Svenska Freds arbetar för en svensk lagstiftning och regelverk som omöjliggör vapenexport till länder där mänskliga rättigheter kränks, till icke-demokratier och till länder som är i, eller riskerar hamna i, väpnad konflikt.

Vi granskar och skapar debatt om pågående och aktuella vapenaffärer i Sverige och Europa.”

Socialdemokraterna har förvisso alltid varit krigsoligarkfamiljens bästa säljare – säkerligen inte helt utan gentjänster, men de kan väl inte på fullt allvar tro att de svenska vapnen kommer att avgöra kriget mot en supermakt utrustad med jordens största kärnvapenarsenal och alla naturtillgångar de behöver?

Det kan väl inte vara någon som tjänar på detta krig, förutom krigsoligarkfamiljen Wallenberg, som samvetslöst genom historien profiterat på och blivit stormrika på krig, inte minst under andra världskriget då de finansierade Adolf Hitlers maktövertagande genom sitt storägande i det tyska konglomeratet IG Farben – som ägde allt från förintelseläger till kemi- och läkemedelsföretag. Nästan allt som den nazisterna behövde till sitt krigsmaskineri – inklusive giftgasen Cyklon B, levererades av IG Farben.

Det är nästan så att man skulle kunna tro att Svenska Freds utsatts för någon form av påtryckningar.

Det är tur i alla fall att media avfärdat ryssarnas påståenden om att det skulle finnas nazister i Ukraina som styr.

Om det hade varit sant, hade historien visat upprepa sig alltför väl, särskilt för krigsoligarkfamiljen.

Då hade nog väldigt många politiker varit villiga till att göra vad som helst, för att det inte skulle komma fram i ljuset.

Se även:

Källor:

https://www.svenskafreds.se/upptack/forsvars-och-sakerhetspolitik/svenska-freds-bemoter-argument-rorande-vapenexport-till-ukraina/

https://www.svenskafreds.se/vad-vi-gor/vapenexport/

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=946098

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/sou-1999-20-_GNB320/html

https://www.dr-rath-foundation.org/2003/06/ig-farben-and-the-history-of-the-business-with-disease/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.