10 december 2023

KORRUPTION ÄR ALLTID ELAKARTAD SAMHÄLLSCANCER

I ett korrupt samhälle, spelar kvalifikationer sällan någon större roll. Det handlar mer om vem eller vilka du känner och hur mycket du är villig att betala. I ett korrupt samhälle går nästan allt och alla att köpa för pengar. 

Ett av de mest tydliga tecknen på att ett samhälle har blivit korrupt, är när personer utan rätt kompetens och relevanta kvalifikationer, fått höga och mycket välavlönade poster. 

Är det rimligt att förutsätta att exempelvis dessa ministrar blivit utvalda på grund av sin utbildning och oerhörda spetskompetens inom det område som sina respektive ministerium ansvarar för, eller berodde det på något annat? 

Energi- och digitaliseringsminister, Khashayar Farmanbar

Försvarsminister, Peter Hultqvist

Integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor, Anders Ygeman

Justitie- och inrikesminister, Morgan Johansson

Klimat- och miljöminister, Annika Strandhäll

Kulturminister, Jeanette Gustafsdotter

Socialminister, Lena Hallengren

Se respektive ministers CV under ”källor”, i slutet av artikeln.

I ett icke korrupt land, skulle ett stort parti – som genom sin storlek har möjlighet att samla de allra främsta inom sitt område – göra tvärtom. De skulle agera likt ett framgångsrikt fotbollslag och bara rekrytera och använda sig av de allra bästa fotbollsspelarna. 

Om Socialdemokraterna däremot skulle starta ett fotbollslag, skulle förmodligen inte en enda ens kunna spela fotboll. Allt skulle handla om vem som känner vem och vet vad om vem och alla spelarna skulle tjäna mycket bättre än riktiga fotbollsspelare.

Det är också mycket sannolikt att samtliga av de nuvarande ministrarna skulle bli fotbollsspelare i laget på grund av de ännu högre lönerna. Att män och kvinnor skulle vara i samma lag skulle inte spela någon roll – utan tvärtom lyftas fram som en fördel.

Trots att laget skulle vara usla på att spela fotboll, skulle Socialdemokraterna ändå vinna – eftersom de också skulle tillsätta domarna. Medierna skulle också hylla laget – trots dess oduglighet – eftersom Socialdemokraterna även skulle ösa bidragspengar över media och köpa mängder med dyra annonskampanjer. 

De som skulle våga ifrågasätta om laget verkligen vann, skulle bli kallade för kvinnohatare, domarförnekare, domarhatare, konspirationsteoretiker, vita kränkta män, rasister, nazister och högerextremister. Allt för att undvika den sakliga debatt – som de skulle vara väl införstådda med att de alltid skulle förlora.

Socialdemokraterna skulle även ta hjälp av facket för att se till att samtliga av de som ifrågasätter laget blev av med sina förtroendeuppdrag.

Skolorna skulle också börja undervisa om den nya sortens fotboll och att det är fel att inte ha män och kvinnor i samma lag.

SÄPO skulle också bli involverade och utreda de ”mörka krafter” som utgör hot mot laget och begära extra anslag för att automatiskt kunna granska människor inlägg på sociala medier.

Staten skulle också börja köpa fotbollar och annan relaterad utrustning för miljardbelopp av Wallenbergs olika företag.

Jacob Wallenberg skulle även skapa en ny särskild fotbollsorganisation och verka för att även alla andra länder ska göra detsamma med hjälp av regeringen, men utan att synas. Saudiarabien kanske också skulle få bygga en egen, ”licensierad” fotbollsfabrik, även om kvinnor troligen fortfarande inte skulle få vara med och sparka boll.

Domstolarna skulle också börja bötfälla och fängsla alla som inte håller med, särskilt om det sker på sociala medier.

Facebook, Google och Amazon skulle återigen bli uppkallade till Regeringskansliet, för att säkerställa att de som framför kritik mot den nya sortens fotboll, osynliggörs och helst stängs av, givetvis också rapporteras till SÄPO – allt i utbyte mot ännu mera subventionerad el och skattelättnader.

Utöver att politiker i ett korrupt samhälle sällan är lämpade för sin position, innebär det även att de på grund av sina bristande förmågor – orsakar stora skador på samhället genom att fatta felaktiga beslut. Förvisso kan de ha tur att ibland fatta rätt beslut, och visst kan även ”rätt person på rätt plats” också göra misstag, men i ett korrupt samhälle är risken avsevärt högre.

Dessutom, eftersom dessa personer fått sina positioner på grund av annat än kvalifikationer och kompetens, är de som regel främst intresserade av att gynna sig själva. Detta gör dem även till tacksamma måltavlor för externa intressen, så som lobbyister från företag och andra organisationer – som både kan locka dem med ännu mera makt och pengar, men även med enkelhet vilseleda dem – då de saknar det som är erforderligt i ett icke korrupt samhälle. Detta gör att korruption alltid föder mera korruption.

När korruption fått fäste i ett samhälle, ökar och sprider den sig således ovillkorligen alltid. Detta leder också, förr eller senare, alltid till samhällskollaps. Detta eftersom statsapparaten till slut blir skuldsatt upp över öronen, eftersom den konsumerar mer skattepengar än vad det går att ta ut av folket. På grund av de allt högre skatterna – som minskar hushållens disponibla inkomster, sker även samma fenomen hos folket – som i slutändan betalar för alla korruption, med en personlig skuldbörda, som de heller inte mäktar med att bära.

”Korruption är enligt Världsbankens arbetsdefinition missbruk av offentlig makt för privat vinning. Det är ett slags politisk brottslighet, och när den förekommer på statlig nivå och organiserat, statsorganiserad brottslighet, som typiskt förknippas med, men inte är begränsat till, mutor, utpressning och politiska konspirationer med vilka gärningsmannen, som har offentlig makt, bedrar allmänheten. Världsbanken skiljer mellan administrativ korruption och korruption som syftar till kontroll över staten; det senare handlar om att olagligt styra över politiska institutioner och funktioner och det förra om att se till så att lagar inte efterlevs exempelvis med mutor.

Grov korruption innebär att statens höga representanter stör den politiska ordningen (exempelvis med riggade val), och lindrig korruption att statens tjänstemän på mera vardaglig basis skor sig personligen på orätta sätt genom sin ställning. Politisk korruption är att manipulera politiken, samhällsinstitutioner och förfaranden för att kvarbli vid makten, tillförskaffa sig rikedomar eller förmåner och behålla eller öka sin status, vare sig genom handling eller underlåtelse av handling, i det offentliga eller privata, och vare sig av individer eller organisationer. Ordet korruption kommer från latin corruptio som betyder ’fördärvat tillstånd’, ’förfall’ eller ’bestickning’.”

Källor:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Korruption

https://regeringen.se/4b01b0/contentassets/4f5818e0bf4e4e18a7f0c145d7830b82/cv-khashayar-farmanbar.pdf

https://regeringen.se/4ad96c/contentassets/b279f352d17a42adb8caf5734cc40a1e/cv-peter-hultqvist.pdf

https://www.svd.se/a/62d1b3f3-2a53-4461-81a9-a5c15970cd59/hultqvist-slapp-varnplikt-av-samvetsskal

https://regeringen.se/48e4b3/contentassets/7b17bca3bc2940fb8a4e060e086a06e8/cv-anders-ygeman.pdf

https://regeringen.se/4ae197/contentassets/1920add61eb54a82bf1be39d1fc30a20/cv-morgan-johansson.pdf

https://regeringen.se/4adbe6/contentassets/6b2e42b822c542bfa94a5c3d5329ca07/cv-annika-strandhall.pdf

https://regeringen.se/48e1d0/contentassets/21490e5d506746408a932d9983294dfc/cv-jeanette-gustafsdotter.pdf

https://regeringen.se/4957d8/contentassets/3dcd1cda83e248e295eb78644738eb4c/cv-lena-hallengren.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.