1 oktober 2023

VARKEN ÖVERSKOTT ELLER BRIST PÅ EL

Det är inte helt enkelt att förstå varför elpriserna ser ut som de gör just nu i hela Europa. 

Allt går att lösa om den politiska viljan finns på riktigt hos politiker som har integritet och ryggrad. Dessvärre är bristen på både integritet och ryggrad hos svenska politiker mycket mer akut än bristen på el. Men elpriserna skulle inte alls behöva vara särskilt höga i Sverige rean med början från nästa vecka, om viljan fanns.

Den här artikeln är riktigt genomtänkt och kommer med lösningar, läs hela genom att även klicka på länken i slutet: 

”Man hör ofta argumentet att Sverige har ingen elbrist. ”Beviset” för detta är att vi exporterar 15 procent av elproduktionen. Alltså har vi ju 15 procent överskott! Fattar ju vem som helst. Men ”brist” och ”överskott” är inga ekonomiska begrepp. De fungerar därför bra för att vilseleda. De kan få den röstande allmänheten att tro att de höga elpriserna inte har att göra med att de folkvalda stängt ner en stor del av vår elproduktion utan att det beror på mystiska faktorer bortom deras kontroll.

Med fri prissättning finns varken brist eller överskott

Ponera att vår omvärld plötsligt var villig att betala tio gånger priset för svenska jordbruksprodukter. Bönderna skulle då antagligen exportera mer än 90 procent av sin produktion och det lilla som blev kvar i landet skulle kosta nästan tio gånger så mycket. Folk skulle bokstavligen svälta ihjäl, men samtidigt skulle vi i enlighet med exportargumentet ovan ha ett 90-procentigt matöverskott.

Första gången jag stötte på den här begreppsförvirringen var när jag jobbade med gruvor och råvarupriser för en del år sedan. Jag följde med intresse hur gruvbolaget Boliden varje kvartal rapporterade om hur bra de låg till på marknaden eftersom ”detta kvartal är bristen på koppar X miljoner ton och på zink Y miljoner ton”. Men med tiden började jag fundera. Hur räknade Boliden ut dessa märkliga tal? Vid närmare betraktelse inser man att det är fullkomligt nonsens.

Om prissättningen är fri finns varken brister eller överskott eftersom priset anpassar sig efter utbud och efterfrågan. Om man t.ex under några årtionden av vanföreställningar och straffskatter stänger halva landets kärnkraftkapacitet minskar utbudet av el. Priset anpassar sig därefter. Om utbudet sjunker och efterfrågan är oförändrad stiger priset. Alla som är villiga att betala det nya höga priset får all den el de betalar för. Den konsument som inte vill betala priset får leka Earth Hour. Den fabrikör som inte vill betala priset får bygga sin fabrik i ett annat land. Alla som är villiga att betala får leverans, någon ”brist” finns det aldrig. Det har heller aldrig varit brist eller överskott på lyxyachter, alla som vill betala får en.”

Läsa hela artikeln här:

One thought on “VARKEN ÖVERSKOTT ELLER BRIST PÅ EL

  1. Jag är rädd att våra politiker bara är marionetter som styrs av för oss gräsrötter osynliga entiteter och att det mesta, åtminstone i västvärlden, rullar på helt i enlighet med dessas plan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.