8 december 2023

INGET KONTROLLSAMHÄLLE UTAN MIKROCHIPPADE BARN

World Economic Forum – som har både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson som medlemmar, verkar för att införa ett globalt övervakningssamhälle – utan nationer av idag och under ledning av en världsregering.

För att kunna få jordens folk att acceptera detta, behövs ett så stort kaos att befolkningen överlag går med på att göra vad som helst för att kunna överleva. Vi är mycket snart där med skapade pandemier, påhittad klimatkatastrof, skapad och accelererande livsmedelsbrist, skapad energibrist och och allt högre fantasipriser på el- och drivmedel, krig i Ukraina – som medlemmarna i WEF – de flesta statschefer i världen, ständigt häller på mera bensin på, med förhoppning om att kriget skall mynna ut i ett nytt världskrig.

Vad kan därför vara mer naturligt i processens slutfas än att normalisera att barn skall få ett mikrochip inplanterat i sin kropp?

De vill naturligtvis inte bara att alla barn skall utrustas med detta, utan i slutändan, alla på hela jorden.

Källor:

https://www.weforum.org/people/ulf-kristersson

https://www.weforum.org/people/magdalena-andersson

https://www.newsmax.com/newsfront/worldeconomicforum-microchip-kids/2022/08/21/id/1083997/

https://www.weforum.org/agenda/2022/08/ethics-not-technological-limits-will-be-the-guiding-factor-for-an-augmented-age/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.