3 oktober 2023

SÄPO OCH REGERINGEN VILL ÖVERVAKA HELA FOLKET

SÄPO kräver nu en lagändring – ”i demokratins namn”, för att kunna övervaka Internet med hjälp av AI, vilket förefaller vara väldigt tursamt för de politiker som vill genomföra WEF:s agenda, det vill säga – i praktiken en global och extremt omfattande statskupp – som ytterst få väljare någonsin röstat för. Det låter inte särskilt demokratiskt och civiliserat, men vad vet jag.

”I ett pressmeddelande skriver Säpo att Sveriges säkerhet utmanas från flera håll och ”det blir allt tydligare att hoten mot demokratin breddats, fördjupats och förändras i snabb takt. Angrepp och säkerhetshotande aktiviteter pågår ständigt.

Eftersom Säpos uppdrag är att förebygga och förhindra allvarliga brott, som till exempel hot mot centrala statsledningen, terroristbrott eller spioneri behöver de få möjlighet till och bättre kunna hantera större informationsmängder är avgörande för att utföra uppdraget att skydda Sverige och demokratin.”

”Säpo vill ha en lagändring som gör att de kan samla in uppgifter om personer i sociala medier. Detta trots att personerna inte är misstänkta för något brott. Regeringen har gett klartecken för att vilja genomföra en sådan lagändring.”

Enligt en annan artikel, uppges WEF ha börjat uppleva det växande motståndet mot genomförandet av deras agenda som ett reellt hot och uppges därför vilja kontrollera människors åsikter, eller åtminstone uttryckandet av dem – med hjälp av AI. 

Att SÄPO och regeringen därefter gett klartecken för att införa ett sådant system, måste vara en tillfällighet.

I boken, numera manualen, ”1984”, kallades det för ”memory hole”. Det var dit allt oönskad information/text skyfflades.

’If someone ever said that it would be contemplated, I would probably think that this person is insane. It sounds like a sick technological fantasy. Unfortunately, this crazy stuff is real, is in a WEF agenda proposal that is officially posted on their website’s “WEF Agenda” section. And WEF is not messing around. You will have no voice and you will be happy! Of course, this AI content moderation slots straight into the AI social credit score system. And if your social credit score dips below whichever technocommunist AI thresholds as set by the elites, then all kinds of punishments will be meted out, from slashed UBI credits to bug-food rationing to an early granting of the “freedom” to be euthanized. Do NOT comply”.

WEF själva har ”kompletterat” artikeln och hävdar att innehållet är författarens åsikter.

”The content of this article is the opinion of the author, not the World Economic Forum.”

Den eftertänksamme funderar då kanske över om det är rimligt att tro att WEF skulle tillåta publicering av opinionsartiklar som strider mot deras värderingar och agendor, liksom varför SÄPO plötsligt vill – och dessutom skall få bevaka alla medborgare på sociala medier med mera. 

Källor:

https://samnytt.se/sapo-kraver-lagandring-vill-samla-in-uppgifter-om-personer-som-inte-misstanks-for-brott/

https://www.zerohedge.com/geopolitical/wefs-global-intelligence-collecting-ai-erase-ideas-internet

https://www.weforum.org/agenda/2022/08/online-abuse-artificial-intelligence-human-input/

https://archive.ph/s9m3L – arkiverad version av WEF:s artikel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.