1 oktober 2023

KINESISKA CCP BAKOM SÅVÄL WEF SOM FN

Både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson är medlemmar i WEF – World Economic Forum – en global terrororganisation. Utöver svenska ledande politiker, är även merparten av världens politiska och religiösa ledare, liksom företagsledare och jordens allra rikaste också medlemmar.

Enligt åtskilliga experter uppges nu både WEF och FN – ligga bakom den globala livsmedelsbristen.

”Den eskalerande regleringsattacken mot jordbruksproducenter från Holland och USA till Sri Lanka och bortom är nära knuten till FN: s ”Agenda 2030″ hållbara utvecklingsmål och FN: s partners vid World Economic Forum (WEF), säger åtskilliga experter till The Epoch Times.”

Nu uppger även samma experter att det är det kinesiska kommunistpartiet CCP – som står bakom WEF och infiltrerat FN.

”Experts interviewed by The Epoch Times say that some of the world’s wealthiest and most powerful corporate leaders are working with communists in China and elsewhere in an effort to centralize control over food production and crush independent farmers and ranchers.

The WEF, a network of major multinational businesses that collaborates closely with the CCP, is a “strategic partner” of the U.N. on Agenda 2030.”

Huruvida någon eller några ligger bakom CCP, framgår inte.

https://www.theepochtimes.com/un-and-world-economic-forum-behind-global-war-on-farmers-experts_4622598.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.