29 september 2023

NÄRMARE 7 400 FICK ARBETSSKADOR AV INJEKTIONERNA 2021

Under 2021 anmäldes cirka 39 000 arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland arbetstagare och egenföretagare, det är närmare 7 400 fler jämfört med 2020 (23%). Det var främst anmälningar som rör biverkningar av vaccination mot covid-19 bland kvinnor som stod för den huvudsakliga ökningen.”

Nu har Arbetsmiljöverkets statistikrapport över arbetsskador under 2021 kommit ut. Det bör inte vara någon rolig läsning för de som tvingat sina anställda att injicera sig. Eller för den delen heller övriga som försökt få andra att ta dessa experimentella preparat eller själva låtit injicera sig. Utöver lidande, handlar det om ytterligare enorma kostnader för ökad sjukfrånvaro, utöver fantasisummorna som myndigheterna spenderat av skattebetalarnas pengar på PCR-tester, injektionerna och administreringen av dessa.

Under 2021 anmäldes totalt cirka 39 000 arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro under minst en dag, cirka 20 500 bland män och cirka 18 600 bland kvinnor. Det motsvarar 7,9 anmälningar per 1 000 sysselsatta män och 7,7 anmälningar per 1 000 sysselsatta kvinnor. Antalet anmälningar per 1 000 sysselsatta ökade mer för kvinnor än för män 2021 jämfört med 2020. Bland män var ökningen cirka 16 procent och bland kvinnor nästan 38 procent.”

”De vanligaste orsakerna till anmälda arbetssjukdomar år 2021 var Kemiska och biologiska faktorer (68%) följt av Organisatoriska och sociala faktorer (12%) och Ergonomiska belastningsfaktorer (11%). Den förändring av fördelningen av exponeringsfaktorerna som inleddes under 2020 har förstärkts under 2021 och skiljer sig kraftigt från andelarna som gällde 2019 och tidigare. Detta beror till stor del på att covid-19 orsakat många anmälningar där exponeringsfaktorn är smitta som ingår i huvudgruppen Kemiska och biologiska faktorer.” 

#regiondalarna, #regionkalmar, #socialdepartementet, #folkhalsomyndigheten, #regeringen, #socialdepartementet, #lakemedelsverket

Källor:

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljostatistik-officiell-arbetsskadestatstik/arbetsskador-2021/

https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsskador-2021/arbetsskador-2021-2022-01.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.