10 december 2023

MÅNADENS BIVERKNINGSRAPPORT FRÅN LÄKEMEDELSVERKET

Varför heter det sjukhus och inte läkehus och Läkemedelsverket istället för Sjukmedelsverket?

Nu har det inkommit 10 848 rapporter om misstänkta allvarliga biverkningar, varav 400 dödsfall.

Enligt Sjukmedelsverket, definieras allvarlig biverkning enligt följande:

”En rapport bedöms som allvarlig om den misstänkta biverkningen är en sådan som, leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.” 

103 315 är fler biverkningar än för alla läkemedel och substanser sammantaget som använts i Sverige under de senaste 15 åren.

För samtliga vaccinationer mot andra sjukdomar, som det vaccineras mot i Sverige, har det totalt från 1965 och fram till den 23 september 2021, inkommit 28 684 rapporter om misstänkta biverkningar, varav 121 dödsfall. De tre injektionerna har således orsakat ÖVER TRE gånger fler biverkningar och över TRE gånger fler dödsfall.

Den som minns sina egna riktiga vaccinationer, har barn, svininfluensan med 6 100 000 vaccinationer, har åkt utomlands ofta, besökt fästingbussarna eller tagit vanligt influensavaccin, förstår snabbt att de riktiga vaccinationerna sammantaget är många, in i helvete många gånger fler, än gift-injektionerna.

Ändå är det de ”säkra” och ”effektiva” injektionerna – enligt myndigheterna, media, WHO och Facebook, som satt rekord i klagomål och dödsfall, jämfört med alla vaccinationer sammantaget, som utförts under en så FÖRBANNAT JÄVLA LÅNG TID som ÖVER FEMTIOFEM FÖRBANNADE JÄVLA ÅR?

Anmäl läkemedelsbiverkning här:

https://www.lakemedelsverket.se/sv/rapportera-biverkningar/lakemedel/misstankt-biverkning-hos-manniska

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.