1 oktober 2023

FÖRSVARET FRIHETSBERÖVADE ISTÄLLET FÖR COVID-ISOLERA

I ett försök att minska smittspridningen vid Livgardets Pluton, gjorde Försvarsmakten gjorde sin egen version av Australiens omtalade interneringsläger för covid-smittade. 

”En värnpliktig vid Livgardets pluton JO-anmälde Försvarsmakten och riktade klagomål mot att hon, efter att ha uppvisat symtom på covid-19, isolerats. Hon kom sedan att testa positivt för sjukdomen och isoleringen pågick under 11 dagar.

Efter att hon tillfrisknat hade hon permission, och när hon återvände till förbandet hade flera andra värnpliktiga konstaterats smittade med covid-19 varför hela plutonen kom att isoleras. Samtliga genomgick provtagning, men oavsett utfall beordrades enskild isolering under sju dagar och de fick inte någon utomhusvistelse. För de som vistades utanför sitt rum väntade repressalier i form av löneavdrag. Enligt kvinnan var Försvarsmaktens hantering av situationen inte förenlig med grundlagen.”

Enligt Justitieombudsmannen, uppvisade myndighetens isolering av samtliga värnpliktiga, likheter med ett frihetsberövande.

Utredningen visar att Livgardet beslutade om att isolera värnpliktiga ur AA:s pluton med anledning av risk för smittspridning av covid-19. De värnpliktiga placerades i enkelrum i regementets elevhem och anvisades att stanna där. Detta gällde även värnpliktiga som inte uppvisade sjukdomssymtom. Som både AA och Försvarsmakten har beskrivit åtgärden är det tydligt att denna inte kan anses ha grundats på frivillighet från de värnpliktigas sida. 

Det har också kommit fram att de värnpliktiga under tiden i isolering kunde kontakta bl.a. sina befäl och Försvarshälsan per telefon. Någon fysisk aktivitet, utöver att på egen hand få promenera en kortare sträcka för att genomföra provtagning, erbjöds inte. 

Agerandet uppvisar stora likheter med ett frihetsberövande och det står klart att åtgärden har utgjort en betydande begränsning i de värnpliktigas rörelsefrihet.” 

Källa:

https://www.jo.se/PageFiles/34038/9432-2020.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.