1 oktober 2023

ÄNNU FLER SVENSKA FALL AV DEN OKÄNDA ”BARNHEPATITEN”

Folkhälsomyndigheten uppger sig nu ha fått in nio rapporter om misstänkta fall av inflammation i levern, akut hepatit, med okänd orsak hos barn. 

Av gårdagens pressmeddelande förefaller det som att myndigheten även öppnat upp för att även andra än barn kan ha drabbats.

”Folkhälsomyndigheten uppmanar vårdgivare att vara uppmärksamma på fall av akut hepatit, främst hos barn, där orsaken till sjukdomen inte är klar.”

Enligt Dagens Medicin, har Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm hittills rapporterat in sju fall:

Dagens Medicin har tidigare kunnat berätta att sju fall av den okända leverinflammationen bland barn, anmälts av Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm till svenska myndigheter. De flesta rör barn under fyra år.

Nu uppger Folkhälsomyndigheten, FHM, i ett pressmeddelande att de nåtts av rapporter om sammanlagt nio misstänkta fall, alltså ytterligare två fall.

De nu aktuella fallen har anmälts vidare till den Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. I samtliga har barnen insjuknat under perioden november 2021 till april 2022. Fallen uppges vara spridda över landet. 

FHM beskriver att de haft symtom som gulaktig hud och ögonvitor, och i bland också kräkningar, diarré, blek avföring och illamående.”

Som jag tidigare skrivit, förefaller det vara högst rimligt, att vi även inom en nära framtid, kommer att få se samma ”okända barnhepatit” även hos vuxna. 

Detta eftersom barn har mycket mindre lever än vad vuxna har och akut hepatit därför upptäcks snabbare hos barn.

Se även:

DEN NYA SNABBT ÖKANDE ”BARNHEPATITEN” – ÄVEN HOS VUXNA

OKÄND FORM AV HEPATIT – NY SJUKDOM HOS INJICERADE BARN –  UPPDATERAD 28/4

INJEKTIONERNA KAN ORSAKA LEVERSKADOR OCH KRAFTIGT FÖRHÖJD RISK FÖR HEPATIT

Källor:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/maj/misstankta-fall-av-hepatit-med-okand-orsak-rapporterade-i-sverige/

https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/infektion/fler-svenska-fall-av-okand-barnhepatit/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.