28 september 2023

ÖVER 400 000 MED ALLVARLIGA BIVERKNINGAR I SVERIGE

På grund av en lägre efterfrågan, tvingas nu Region Sörmland att kassera injektioner och förefaller att inte ha en aning om varför de en gång så populära preparaten nu behöver kasseras.

”För bara ett år sedan blev Region Sörmlands telefonväxel helt blockerad när länsborna försökte att boka tid för vaccinering mot covid-19. Idag är intresset betydligt svalare. Följden har blivit att vaccindoser nu får kasseras.

Vaccineringen med dos 4 går trögt just nu, både i Sörmland och resten av landet.

Vad det beror på är svårt att säga menar ansvarig på regionen.”

Det skulle väl aldrig kunna bero på att allt fler insett att de inte fungerar, utan tvärtom, ökar risken för att smittas, hamna på sjukhus och avlida.

Dessutom tillkommer risken för allvarliga biverkningar, som åtminstone i Tyskland, visat sig vara över 40 gånger högre än vad myndigheterna hävdat enligt en artikel i tidningen Mitteldeutscher Rundfunk.

Artikeln berättar också att drabbade har ignorerats av läkare som inte velat ”ta ställning” på grund av att det har ansetts som en politisk fråga.

”Fram till och med 4 maj 2022 har det totalt inkommit och registrerats 102 856 rapporter om misstänkta biverkningar för de vacciner som används mot covid‍-‍19 i Sverige.”

Av dessa utgör 10 667 allvarliga biverkningar, varav 396 dödsfall.

Läkemedelsverket själva, definierar allvarlig biverkning enligt följande:

”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.”

Om det tidigare nämnda förhållandet i Tyskland, dvs underrapporteringen av allvarliga biverkningar även gäller för Sverige, ligger det verkliga antalet allvarliga biverkningar på 426 680. Detta förefaller vara högst rimligt, då rapporteringen av allvarliga biverkningar tidigare varit under 5%. Om över 400 000 drabbats, eller kanske ännu fler, lär det bli ännu färre som rapporteras in, särskilt om det inte anses politiskt korrekt.

Källor:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/rusning-for-ett-ar-sedan-nu-tvingas-regionen-kassera-vaccin

https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/panorama/corona-impfung-nebenwirkungen-impfschaeden-100.html

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/rapporterade-misstankta-biverkningar-coronavaccin#hmainbody1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.