31 maj 2023

SOCIALDESINFORMATÖRERNA KÖR ÖVER FOLKET IGEN

Kartellmedlemmen Magdalena Andersson, den icke folkvalda ledaren för Socialdesinformatörernas partiapparat, tillförordnad statsminister och tillika medlem i terrororgansationen WEF – som vill störta den rådande samhällsordningen, samt Ann Linde, försöker odemokratiskt föra in Sverige som medlem i NATO.

Svenska folket fick i folkomröstning ta ställning till medlemskap i EU och sedan också EMU/euron. Det stora steget att efter 73 års alliansfrihet efter Natos bildande nu gå med i unionen, där även det islamistiska Turkiet ingår, ska svenskarna däremot inte få säga ja eller nej till. ”Absolut inte” säger utrikesminister Ann Linde (S) och får stöd av statsminister Magdalena Andersson (S).”

”Som huvudskäl för att det är en dålig idé att låta folket rösta åberopade Magdalena Andersson till den avsaknad av demokratisk transparens som av hävd och tradition råder på det försvarspolitiska området. Med hänvisning till rikets säkerhet är mycket av vad som sker här hemligstämplat.

Eftersom väljarna inte vet vad Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och landets underrättelsetjänster i verkligheten gör bakom kulisserna, menar statsministern att väljarna är för oinformerade för att kunna ta ställning till Nato – det är en fråga som bäst avgörs av experterna och den mindre krets av invigda som har insyn i försvarsangelägenheterna.

– Det finns viktiga frågor i en sådan folkomröstning som man inte kan diskutera. Viktig fakta som inte kan komma upp på bordet, konstaterade Andersson på fredagens pressträff.”

Källa:

https://samnytt.se/regeringen-folket-ska-absolut-inte-fa-bestamma-om-medlemskap-i-nato/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.