1 oktober 2023

DEN NYA SNABBT ÖKANDE ”BARNHEPATITEN” – ÄVEN HOS VUXNA

Den nya tidigare okända formen av hepatit hos barn, som började inrapporteras sedan december förra året, ökar snabbt utomlands. Barnkliniker i Sverige uppmanas nu att rapportera misstänkta fall av okänd barnhepatit till Folkhälsomyndigheten.

”Barnläkare i olika länder har via virustester kunnat utesluta att det rör sig om kända hepatiter av typ A-E.

Av de 169 fallen har emellertid adenovirus upptäckts hos minst 74 av barnen, enligt WHO.

– Att det kan rör sig om adenovirus är nu en huvudhypotes, men ingenting är klarlagt. Eventuellt skulle det kunna handla om något toxiskt, säger Anders Lindblom.”

Se även nedanstående artikel och framför allt de i denna länkade studierna:

Frågan är när någon forskare kommer att våga ta huvudet ur sanden och koppla ihop detta med de studier som redan finns och påvisar samband mellan injektionerna och hepatit hos vuxna? Det finns enligt uppgift många som vill, men fortfarande inte vågar, av inte obefogad rädsla för att förlora forskningsanslag och blir utslängd från sin arbetsplats.

Att detta kallas för barnhepatit, är inte konstigt, då det uppmärksammats hos barn. Jag är däremot av uppfattningen att detta inte alls bara drabbar barn, utan även vuxna. Att barn förefaller vara de som drabbas, beror på att deras lever är mycket mindre än hos vuxna, då den inte har vuxit färdigt, vilket gör att de snabbare blir sjuka. Detta innebär däremot inte att inte vuxna också drabbas av leverskador.

Leverskador har nackdelen att de som regel inte upptäcks förrän levern är rejält skadad. Det är således rimligt att räkna med att fallen av den nya, sannolikt av injektionerna orsakade hepatiten, kommer att öka exponentiellt hos först ännu fler barn och därefter även hos allt fler vuxna i takt med nya ”boosters”.

Källa:

https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/mage-tarm/lakare-uppmanas-rapportera-fall-av-okand-barnhepatit/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.