29 september 2023

ULF BERG AVFÄRDAR KRITIK SOM ”GRUPPSYKOS”

Region Dalarnas ordförande – som gav injektionstvång ett ansikte i Sverige, Ulf Berg (m), fortsätter att hamna i blåsväder. 

31 vårdchefer i Dalarna skev i ett brev, som publicerades i Falu-Kuriren, att regionen präglas av tystnadskultur och uppgivenhet. 

Ulf Berg, som troligen inte fullt ut känner till vad ”fingerspitzgefühl” innebär, svarade och kallar kritiken för ”gruppsykos”.

”Bakgrunden till de 31 vårdchefernas brev är dels hanteringen av Dalarnas utredning av vaccinkrav som kallas för ”undermålig och ogenomförbar”, dels hur det gick till när regionen avslutade chefsförordnandet för Åke Kjellin, tidigare divisionschef med ansvar för bland annat ambulanssjukvården.

”Det stora antalet högre chefer som under den senaste tiden fått sluta sina uppdrag skapar en tystnadskultur och en uppgivenhet inom organisationen”, skriver de 31 verksamhets- och divisionscheferna i brevet som Falu-Kuriren tagit del av.”

För logiskt tänkande människor, torde det vara ganska självklart att injektionstvånget, utöver att skada personalen på grund av alla biverkningar och öka smittspridningen, även skulle medföra stora förtroendeproblem och personalbrist och därigenom kraftigt försämrad patientsäkerhet.

Nej du Uffe, det är inte din personal som har drabbats av ”gruppsykos” …

Källor:

https://www.dagensmedicin.se/vardens-styrning/politik/regionpolitiker-avfardar-kritik-som-gruppsykos/

https://www.dagensmedicin.se/arbetsliv/ledarskap/dalarnas-regiondirektor-lamnar-sin-tjanst-med-omedelbar-verkan/

https://www.dagensmedicin.se/arbetsliv/arbetsmiljo/dalarna-vill-ga-vidare-med-vaccinationskrav-pa-vardpersonal/

https://sverigesradio.se/artikel/over-300-skoterskor-fattas-i-varden-i-dalarna-vardplatser-dras-in

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.