1 oktober 2023

FHM FORTSÄTTER EXEMPLIFIERA STOCKHOLMSBYRÅKRATI

Folkhälsomyndigheten fortsätter med exemplarisk noggrannhet, att illustrera vad begreppet Stockholmsbyråkrati innebär.

Tjänstemän som är lydiga, belönas alltid med nya tjänster. Som när Tegnell – sannolikt efter påtryckningar från regeringen, plötsligt ändrade sig om flockimmunitet. Allt för att så många som möjligt, till förmån för läkemedelsindustrin, skulle och ska injicera sig med de experimentella preparaten. Finns det ingen tjänst, skapas det en tjänst eller myndighet. Det verkliga behovet är alltid av största möjliga ointresse.

Efter att myndigheten med pompa och ståt berättade att Anders Tegnell skulle lämna myndigheten för ett toppjobb inom WHO – som alla förutom WHO kände till, går Anders Tegnell tillbaka till Folkhälsomyndigheten. Ingen verkar dock ännu veta vad han ska göra där.

”Under onsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten på sin sajt att en överenskommelse med WHO inte har kunnat nås och att Anders Tegnell i stället kommer att arbeta med internationella åtaganden på Folkhälsomyndigheten. Men exakt vad han ska göra känner presstjänsten inte till.” 

Källa:

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/04/ny-vandning-anders-tegnell-blir-kvar-pa-folkhalsomyndigheten/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/mars/anders-tegnell-till-internationellt-vaccinuppdrag-for-who/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/april/anders-tegnell-till-internationella-ataganden-pa-folkhalsomyndigheten/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.