10 december 2023

OKÄND FORM AV HEPATIT – NY SJUKDOM HOS INJICERADE BARN – UPPDATERAD 28/4

Den 15:e april uppmärksammande Dagens Medicin att ovanligt många barn drabbats av en okänd form av hepatit i Storbritannien och att det även i Sverige skett en ökning av dessa fall.

Med tanke på att det finns ett flertal studier som påvisar samband mellan hepatit och mRNA-injektioner, liksom att det handlar om något helt nytt, som inte rapporterades om, före injektionerna introducerats, förefaller det osannolikt att orsaken skulle kunna bero något annat.

https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(21)02093-6/fulltext#relatedArticles

https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(21)00237-3/fulltext

https://journals.lww.com/acgcr/fulltext/2022/04000/severe_hepatocellular_liver_injury_after_covid_19.4.aspx

Se även denna nya svenska studie som visar att mRNA-injektionerna kan förändra levercellers DNA:

Nu, endast FEM dagar senare, publicerades en ny artikel i Dagens medicin där även barn i Danmark, Irland, Nederländerna och Spanien, också i hög utsträckning drabbats av denna nya och okända form av hepatit. Det är således inte alls orimligt att förutsätta att det ser ut exakt likadant i alla länder där barn injicerats med de experimentella mRNA-preparaten.

I den nya artikeln nämns två teorier: 

1. Att det kan ha orsakats av adenovirus, vilket är ett avdödat virus från en annan art (icke människa), som används i vissa av injektionerna, t ex AstraZenecas och Johnson & Johnson Vaccine. 

Artikeln säger således att det kan ha orsakats av Covid-19-injektioner innehållande adenovirus, trots att de själva inte verkar vara medvetna om det. Inte heller European Centre for Disease Prevention and Control verkar vara medvetna om det, trots att de skrev pressmeddelandet, som artikeln i Dagens Medicin bygger på. Det är fortfarande förbjudet att nämna elefanten i rummet.

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/update-hepatitis-unknown-origin-children

2. Att barn som haft covid-19, kan ha fått ett nedsatt immunförsvar, som underförstått, gjort att de drabbats av något okänt virus som gett en okänd form av hepatit. 

Eftersom injicerade både smittats och hamnat på sjukhus i en avsevärt högre utsträckning än icke injicerade, åtminstone enligt statistik från danska SSI sedan november, utesluter heller inte denna teori att det kan vara injektionerna som skadat immunförsvaret. 

Den riktigt heta potatisen, berör dock artikeln inte alls, dvs de mRNA-injektioner som de flesta injicerade barn mig veterligen har fått, där det finns flera vetenskapliga studier som påvisar samband mellan mRNA-injektionerna och hepatit, som till exempel de tidigare nämnda studierna.

”- Vi har fler fall med ( akut leversvikt) än vi brukar ha, säger bland annat barnhepatologen Marianne Hørby Jørgensen på Rigshospitalet i Köpenhamn till tidskriften Science

Som Dagens Medicin berättade nyligen redovisade Storbritannien den 12 april 74 fall av oklar hepatit, i första hand bland små barn i åldern två till fem år. 

Enligt Science har samtliga av dessa fall krävt sjukhusvård och sex av barnen fått genomgå levertransplantation. Även delstaten Alabama i USA har rapporterat nio fall, varav två av barnen behövt levertransplantation på grund av svikt.

Läkarna har dock hittills inte kunnat finna några av de ”vanliga” virus som kan orsaka leverinflammation hos barnen och har därför uteslutit att det skulle röra sig om hepatit A, B, C, D och E. 

Den ledande teorin är i nuläget att adenovirus ligger bakom. En annan möjlighet är att en del barn som haft covid-19 kan ha blivit mer infektionskänsliga än normalt.”

De föräldrar som låtit injicera sina barn – mot SARS-CoV-2, bör således inte bara vara ytterst uppmärksamma på symptom för myokardit och blodproppar, utan nu även en ny okänd form av hepatit, som kräver sjukhusvård och kan kräva levertransplantation.

Det är hög tid att vakna upp nu för myndigheter världen över och stoppa vansinnet.

Källor:

https://www.covid-19-informationscentret.se/2022/04/15/injektionerna-kan-orsaka-leverskador-och-kraftigt-forhojd-risk-for-hepatit/

https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(21)02093-6/fulltext#relatedArticles

https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(21)00237-3/fulltext

https://www.covid-19-informationscentret.se/2022/02/26/ny-svensk-studie-visar-att-injektionerna-kan-andra-dna/

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/update-hepatitis-unknown-origin-children

https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/barnsjukvard/eu-larm-oklar-hepatit-hos-barn-okar-i-storbritannien/

https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/infektion/nya-fall-av-okand-barnhepatit-i-europa-och-usa/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.