8 december 2023

VAR STUDIENS RESULTAT VERKLIGEN FÖRVÅNANDE?

Enligt en ny svensk studie, smittades mer än var femte vårdarbetare inom fyra veckor efter att de tagit sin tredje ”påfyllningsdos”. Den ansvariga forskaren Charlotte Thålin tycker att det är förvånande.

”Vi vet ju sedan tidigare att omikronvarianten är väldigt smittsam, men att så många skulle bli infekterade trots att de just hade fått tredje dosen och troligtvis uppnått maximalt vaccinskydd, var förvånande, säger Charlotte Thålin, bitr. överläkare och ansvarig forskare för COMMUNITY-studien. Dessutom var virushalterna i luftvägarna höga och kvarstod längre än förväntat. Det talar för att man kan vara smittsam under så mycket som nio dagar och det trots att symptomen avtagit.”

Det förefaller konstigt att de inte valde att ha någon kontrollgrupp med icke injicerade. Eller hade de det och har sedan valt att utesluta icke injicerade av någon anledning?

Jag tycker det är förvånande att forskare helt verkar ha missat att den danska statistiken om och om igen bekräftat att trippelinjicerade är de som smittas oftast och hamnar oftast på sjukhus på grund av covid-19.

Enligt den allra senaste statistiken från SSI för de senaste 7 dagarna över sjukhusinläggningar på grund av covid-19, säger den, som den gjort under snart ett halvår, att injektionerna inte fungerar. Vad värre är, visar den dessutom fortfarande att de som tagit flest injektioner, är de som hamnar överlägset oftast på sjukhus.

De med intakt DNA, som utgör 17.70% av befolkningen, stod för 8.80% av alla sjukhusinläggningar.

De med intakt DNA är således underrepresenterade på sjukhus med hela 50.28%.

De ”trippelinjicerade”, som utgör 61.47% av befolkningen, stod för hela 80.07% av alla sjukhusinläggningar.

De ”trippelinjicerade” är således överrepresenterade på sjukhus med 30.26%.

Kan förklaringen till detta ligga i att de som står bakom studien, inte har intresse av några slutsatser som skulle kunna visa på att injektionerna inte fungerar?

”Studien drivs och genomförs i ett nära samarbete mellan Danderyds sjukhus (huvudman för studien), Karolinska Institutet, KTH, SciLifeLab, Uppsala universitet och Folkhälsomyndigheten.”

Förhoppningsvis kommer icke injicerade att inkluderas i den slutgiltiga studien.

Källor:

https://www.ds.se/om-oss/press2/#/pressreleases/hoeg-foerekomst-av-omikron-bland-sjukvaardsmedarbetare-trots-tre-vaccindoser-3173576

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.04.02.22273333v1.full.pdf

https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d/page/Gennembrud/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.