8 december 2023

REGERINGEN TILLFÖR EN NY MILJARD FÖR EN 4:E DOS

Tänk så snälla regeringen är. Nu tillför de 1.2 miljarder kronor för möjlig fjärde vaccindos till alla, eller är det kanske skattebetalarna som tillför det mot sitt bättre vetande, utan att regeringen berättat det?

Oavsett, är det väldigt snällt igen, i alla fall mot Pfizer och Moderna.

Statistiken från danska Folkhälsomyndigheten SSI fortsätten även idag att visa att injektionerna är ett totalt fiasko, som ger fler inlagda på sjukhus, än hos de som avstått.

Av Danmarks befolkning om 5 882 666, har 4 841 259, dvs 82.30% tagit minst en injektion. 

Enligt den senaste statistiken från SSI – den danska Folkhälsomyndigheten, stod injicerade för 86.13% av alla sjukhusinläggningar på grund av covid-19. 

De injicerade är därmed överrepresenterade på sjukhus, i förhållande till den andel av befolkningen som de utgör.

De med intakt immunförsvar, som alltså inte tagit någon injektion, dvs 17.70%, stod följaktligen för 13.87% av alla sjukhusinläggningar på grund av covid-19 och var således underrepresenterade med hela 21.64%.

De som tagit tre injektioner och utgör 61.47% av befolkningen, stod för hela 68.47% av alla sjukhusinläggningar.

De ”trippelinjicerade”, som påstås vara mest skyddade, är således överrepresenterade på sjukhus med 11.39%.

För de injicerade, tillkommer dessutom risken för allvarliga biverkningar, inklusive död.

Källor:

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/04/regeringen-tillfor-ny-miljard-for-mojlig-fjarde-vaccindos-at-alla/

https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d/page/Gennembrud/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.