1 oktober 2023

DELTAR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I ETT DEPOPULATIONSPROGRAM?

Av Danmarks befolkning om 5 882 666, har 4 841 259, dvs 82.30% tagit minst en injektion. 

Enligt den senaste statistiken från SSI – den danska Folkhälsomyndigheten, stod injicerade för 86.62% av alla sjukhusinläggningar på grund av covid-19. 

De injicerade är därmed överrepresenterade på sjukhus, i förhållande till den andel av befolkningen som de utgör.

De med intakt immunförsvar, som alltså inte tagit någon injektion, dvs 17.70%, stod följaktligen för 13.38% av alla sjukhusinläggningar på grund av covid-19 och var således underrepresenterade med hela 24.41%.

De som tagit tre injektioner och utgör 61.47% av befolkningen, stod för hela 67.85% av alla sjukhusinläggningar.

De ”trippelinjicerade”, som påstås vara mest skyddade, är således överrepresenterade på sjukhus med 10.38%.

Huvudfrågan som alla borde ställa sig, är inte längre huruvida injektionerna fungerar eller inte, eftersom de enligt den danska statistiken bevisligen inte alls fungerar, utan varför myndigheterna fortsätter att envisas med att alla ska injicera sig?

Givetvis ska du inte lita på mig, eller någon annan, utan själv dubbelkontrollera och trippelkontrollera det jag skriver mot den officiella danska statistiken som jag länkar till.

Om du kommer fram till samma resultat, och vi dessutom tar hänsyn till risken för biverkningar, framstår det som uppenbart att världens politiker och tjänstemän antingen är gravt inkompetenta, eller ännu värre, är medvetna hantlangare åt läkemedelsindustrin och deltar aktivt i ett program för depopulation av antalet människor på jorden, för att kanske radikalt minska utsläppen av koldioxid.

Och nej, detta är tyvärr inget aprilskämt.

Källor:

https://files.ssi.dk/covid19/vaccinationsdata/zipfil/vaccinationsdata-dashboard-covid19-30032022-nm47

https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d/page/Gennembrud/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.