10 december 2023

ÄR DE MÖJLIGA BIVERKNINGARNA FÖR ”FILLERS” VÄRRE?

Kan det vara så att den massiva reklam- och PR-kampanjen att få alla att injicera sig både två, tre och fyra gånger med experimentella mRNA-preparat – som genererat över 100 00 biverkningsrapporter, har sänkt allmänhetens mentala spärrar mot injektioner i allmänhet, så att de nu gladeligen till och med injicerar sig själva med diverse preparat som de beställt på nätet? 

I ett pressmeddelande från 2022-03-22, varnar Läkemedelsverket nu allmänheten för att själva injicera sig med ”fillers” på grund av risken för svullnad, infektioner och knölar.

Vän av ordning, kan ju tycka att detta verkar vara helt onödiga risker att ta för att försöka se ”fin” ut. Men vän av ordning, vet också att väldigt många låtit injicerat sig med andra preparat – med långt mycket värre möjliga biverkningar.

Visserligen påstods de injektionerna att skydda mot smitta, svår sjukdom och död, men ett av de allra viktigaste argumenten var att framstå som en solidarisk och ”fin” människa, för att inte bli den ”fula”, den så kallade ”egoisten” – som av olika anledningar inte valde att låta injicera sig, och fann sig att bli ansedd som ”ful”.

Men efter att statistik, gång på gång från danska SSI och engelska myndigheter visat att de som inte injicerat sig, betydligt mer sällan, smittas, hamnar på sjukhus och dör, kvarstår även där bara det fåfänga, att framstå som ”fin” och lite bättre än andra.

DANSKA SSI – DESTO FLER SPRUTOR DESTO SÄMRE SKYDD

FULLINJICERADE STÅR NU FÖR 9 AV 10 DÖDSFALL I ENGLAND

Läkemedelsverket varnar för felanvändning av fillers

”Fillers är inte avsedda att använda som egenbehandlingsprodukter och de är inte heller avsedda för direktförsäljning till konsumenter. Att själv använda sig av de här produkterna kan innebära allvarliga hälsorisker.

Läkemedelsverket har fått kännedom om att fillers, injicerbara implantat säljs via internet riktat direkt till konsumenter. Att på egen hand injicera sig med fillersprodukter kan innebära stora risker för hälsan. Läkemedelsverket ser allvarligt på detta och uppmanar konsumenter att vara uppmärksamma på nätförsäljare av fillers.

– Vanliga biverkningar vid användning av fillers är svullnad, infektioner och knölar därför är det viktigt att man utför injektionerna vid en klinik som är anmäld hos IVO och där injektionerna utförs med korrekt injektionsteknik av legitimerad personal.

På klinik ska det även finnas kompetens, läkemedel och utrustning för att ta hand om situationer där injektionen lett till komplikationer säger Veronica Hagman, inspektör på Läkemedelsverket.

En bruksanvisning är en viktig del av produkten och den innehåller information om säker användning av produkterna, såsom kontraindikationer, försiktighetsåtgärder, lagringsförhållanden och risk för biverkningar samt även vem som är den avsedda användaren.

– Som konsument ska man vara uppmärksam på nätförsäljare som påstår att man kan spruta in implantatet själv. En annan varningssignal är om produkterna har paketerats om så att varken originalförpackning eller bruksanvisning följer med produkten, säger Veronica Hagman.

Den 1 juli 2021 trädde nya regler om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar innebär bland annat att endast legitimerade sjuksköterskor, läkare och tandläkare får utföra estetiska injektionsbehandlingar.

Fillers betraktas som högriskprodukter och ska ha granskats av anmält organ som är ett oberoende granskningsföretag. En ompackad fillersprodukt utan information om vilket anmält organ som granskat denna är en olaglig produkt. Endast CE‍-‍märkta produkter som uppfyller kraven i det medicintekniska regelverket får marknadsföras och säljas i Sverige och de övriga EU‍-‍länderna.”

Källa:

https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/lakemedelsverket-varnar-for-felanvandning-av-fillers

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.