29 september 2023

UKRAINARE SKA INJICERAS FÖR ATT STÄRKA SVERIGE

Ifall det var någon som trodde att PR-kampanjerna för injektionerna upphört, eller åtminstone avtagit, i och med att Folkhälsomyndighetens myndighetsgemensamma presskonferenser om covid-19 upphörde 2022-03-04, så är svaret, NEJ, DE HAR INTE ALLS UPPHÖRT.

Inte ens statistiken från SSI – den danska Folkhälsomyndigheten, som gång på gång, sedan åtminstone början av december, visat att de injicerade smittas mycket oftare, hamnar oftare på sjukhus och dör oftare av covid-19, har lyckats påverka PR-kampanjen det minsta. Detta trots att statistiken skriker ut att immunförsvaret skadas av injektionerna.

Eller att danska läkare skriver om det gång på gång.

Eller svenska Läkaruppropet.

Inte heller att de inrapporterade biverkningarna nu passerat en bra bit över 100 000 rapporter, har lyckats minska mänsklighetens största PR-kampanj någonsin.

Eller de allvarliga biverkningarna, som bland annat ökad cancerisering. Det skulle vara intressant att veta huruvida Hallengrens cancer accelererats efter injektionerna.

Eller att 25% av dödsfallen bland barn nyligen togs bort av CDC.

Eller att de injicerade står för 9 av 10 dödsfall av covid-19 i England.

Official data: Fully vaccinated people account for 9 of 10 COVID deaths

Inget av detta verkar ha påverkat kampanjen det minsta.

Istället kör myndigheterna på för fullt och inom ett par månader, kommer det i Sverige, med största sannolikhet, att bli obligatoriskt för barn att injicera sig.

OM RIKSDAGEN, WEF OCH DEN NYA LAGSTIFTNINGEN FÖR TVÅNGS-”VACCINERING” AV BARN

De ivrigaste förespråkarna, verkar vara de som tagit alla injektioner de kunnat. Trots detta hamnar de, enligt SSI, mycket oftare på sjukhus på grund av covid-19 än de som har intakt immunförsvar – dvs inte injicerat sig med mRNA-preparaten. Det förefaller som att deras hjärnor blivit förstörda av sprutorna. Eller vad kan förklaringen annars vara? Tror de att Danmark överdrivit siffrorna för de injicerade? Med största sannolikhet förhåller det sig exakt tvärtom.

Hursomhelst, nu ska ukrainarna som kommer till Sverige injiceras för fullt. Och Regeringen verkar räkna med att det är många som kommer.

”Regeringen avsätter 21 miljoner kronor för att stödja regionernas insatser att snabbt erbjuda vaccination mot covid-19 till personer som kommer till Sverige från krigets Ukraina.

Nu handlar injektionerna tydligen inte bara om att skydda sig själv, utan även om att, hör och häpna, ”stärka Sverige”. Från att handla om att skydda samhällets allra sköraste och inte vara egoist, har det nu nästan övergått till att handla om Sveriges försvar.

– Vi vet att vaccinationstäckningen i Ukraina är låg. Drygt en tredjedel av befolkningen ha fått två doser och det är av största vikt att så många som möjligt som kommer som flyktingar till Sverige vaccinerar sig så fort som möjligt, säger socialminister Lena Hallengren (S) på en pressträff.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram informationsmateriel på ukrainska om hur vaccineringen går till. Flera regioner arbetar också med uppsökande verksamhet riktad till personer som har flytt från Ukraina. Alla över 12 år erbjuds vaccin.

– Syftet är att flera ska vaccinera sig, säger Lena Hallengren.

– Det är viktigt att vi kraftsamlar för att även de som anländer från Ukraina ska vaccinera sig. Det handlar om att skydda sig själv men också om att stärka Sverige.”

https://www.youtube.com/watch?v=sM0H3AJKP-w

Avslutningsvis kan det inte längre råda något som helst tvivel om att injektionerna skadar hjärnan.

Over and out.

Källor:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/mars/myndighetsgemensamma-presstraffarna-upphor/

https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/infektion/ukrainska-flyktingar-ska-snabbt-fa-vaccin/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.