1 oktober 2023

STATISTIKEN FORTSÄTTER ATT VISA ATT DE MED INTAKT DNA HAR ÖVERLÄGSET SKYDD

Statistiken från danska SSI fortsätter att visa att de som är mest skyddade, är de som har intakt DNA, dvs inte har tagit någon injektion överhuvudtaget mot SARS-CoV-2. Ibland kallas dessa på felaktigt språkbruk för ”ovaccinerade”. Det är således inte ens ovårdat språkbruk att använda uttrycket.

Begreppet ”ovaccinerade”, uppfanns av illasinnade injektionsfabrikörer, för att få det som eftersträvansvärt att bli ”vaccinerad” och uppnå den av fabrikörerna skapade och goda solidariska statusen.

För att förstärka motsatserna maximalt, såg de till att artiklar skrevs – som gjorde gällande att de som inte ville låta injicera sig, var egoister, foliehattar, lågutbildade och konspirationsteoretiker och att alla forskare som kom fram till något annat, blev av med forskningsanslag, avstängda från sociala medier och brännmärkta som ”anti-vaxxare”.

Nu när det framkommit, att det var Moderna som skapade viruset, och att injektionerna skadar immunförsvaret och dessutom medför risker för allvarliga biverkningar och död, är det allt fler, för var dag som går, som ångrar sig djupt och undrar hur de kunde låta sig manipuleras till att ta de ”förbannade giftinjektionerna” – som numera många börjat att kalla de så kallade mRNA-preparaten för.

Enligt den senaste uppdateringen från SSI – Statens Serum Institut (den danska Folkhälsomyndigheten), löper de med intakt DNA fortsatt den överlägset allra lägsta risken att hamna på sjukhus på grund av covid-19. 

De trippelinjicerade, som påstås vara allra mest skyddade och ha sin egen ”iron dome” mot SARS-CoV-2, är de som hamnar allra oftast på sjukhus. Men samtliga grupper av injicerade, hamnar betydligt oftare på sjukhus än de som inte fått sitt DNA förstört av injektionerna.

De med intakt DNA, som utgör 17.60% av befolkningen, stod för 13.06% av alla sjukhusinläggningar.

De med intakt DNA är således underrepresenterade på sjukhus med hela 25.80%.

De ”enkelinjicerade”, som utgör 1.45% av befolkningen, stod för 1.47% av alla sjukhusinläggningar.

De ”dubbelinjicerade”, som utgör 19.17% av befolkningen, stod för 17.35% av alla sjukhusinläggningar.

De ”dubbelinjicerade” är således underrepresenterade på sjukhus med 9.49%, men hamnar i alla fall mycket oftare där än de med intakt DNA.

De ”trippelinjicerade”, som utgör 61.78% av befolkningen, stod för hela 68.12% av alla sjukhusinläggningar.

De ”trippelinjicerade” är således överrepresenterade på sjukhus med 10.26%.

De politiker och tjänstemän på Region Dalarna, Region Blekinge och Region Kalmar, som i olika grader tvingat sin personal att injicera sig, bör omedelbart be om ursäkt, avgå och säga upp sig, sälja alla sina tillgångar och ge pengarna till personalen, och utan ersättning, vara personalens personliga tjänare fram till sin död. Det är egentligen ett alldeles för snällt straff, men sannolikt det enda sätt på vilket de åtminstone kan kompensera något för det lidande och de skadar som de orsakat.

Politikerna för Region Dalarna, som har varit mest aggressiva och synliga i media, bör dessutom tvingas att gå barfota.

Att straffen är rättmätiga, framgår med all tydlighet av Region Dalarnas egen statistik över inläggningar på IVA.

För att förekomma eventuella kommentarer om att injektionerna minsann i alla fall skyddar mot ”att dö” – som många vaxzister och nyvaxzister verkar tro, efter intensiv indoktrinering från läkemedelsföretagen genom exempelvis Folkhälsomyndigheten och media, hamnar injicerade tvärtom, enligt den senaste statistiken från England, i mycket högre utsträckning på bårhuset. Dessutom verkar siffrorna även i England, likt Danmark, också bli allt sämre och sämre för de injicerade.

Det känns inte långsökt att kriget i Ukraina kom väldigt lägligt för många, särskilt politiker, som gör allt för att den skall eskalera.

Källor:

https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d/page/Gennembrud/

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1055620/Vaccine_surveillance_report_-_week_7.pdf

https://www.covid-19-informationscentret.se/2022/03/01/data-fran-ssi-visar-att-icke-injicerades-skydd-ar-overlagset/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.