3 oktober 2023

RYKTET ÄR SANT – PUTIN UTROTADE SARS-COV-2

Idag, 2022-03-08, meddelade Folkhälsomyndigheten att de upphör med de gemensamma presskonferenserna om covid-19, som under två års tid satt mer skräck i den svenska befolkningen, än vad Stephen King någonsin lyckats med sedan sin första bok.

”Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har hållit pressträffar kontinuerligt sedan den 4 mars 2020 med anledning av covid-19-pandemin. Från och med nu upphör pressträffarna. Det innebär att det inte blir någon pressträff torsdagen den 10 mars 2022.

Nyheter om covid-19 kommer att publiceras på myndigheternas webbplatser och talespersoner kommer fortsatt finnas tillgängliga för media i stor utsträckning. Uppstår behov arrangeras pressträffar med kort varsel. Folkhälsomyndigheten kommer också att fortsätta att regelbundet uppdatera epidemiologiska data och vaccinstatistik på webbplatsen.

– Vi vet att pressträffarna har betytt mycket för många människor under den här perioden. Utifrån pandemins utveckling och att vi nu befinner oss i en annan fas är allmänhetens och därmed medias intresse för covid-19 inte längre lika stort och det finns därför inte behov av regelbundna pressträffar. Myndigheterna kommer även fortsättningsvis att ha hög tillgänglighet för frågor från journalister, säger Folkhälsomyndighetens presschef Christer Janson.

Totalt har 198 myndighetsgemensamma pressträffar arrangerats av Folkhälsomyndigheten. Den första hölls 4 mars 2020 och den sista 3 mars 2022. Inledningsvis hölls pressträffarna varje vardag för att sedan hållas tisdagar och torsdagar. Sedan 20 maj 2021 hölls pressträffarna på torsdagar.”

Huruvida detta har något samband med mystiska utbrott av diverse sjukdomar och virussjukdomar i Ukraina, som sägs ha sitt ursprung i amerikanska biolaboratorier som finansierats av Försvarsdepartementet sedan 2005, framgår inte.

USA OCH UKRAINA FÖRSÖKTE DÖLJA UTVECKLANDET AV MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN – UPPDATERAD 2022-03-08

Källor:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/mars/myndighetsgemensamma-presstraffarna-upphor/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.