1 oktober 2023

WHO REKOMMENDERAR NYTT VERKNINGSLÖST PILLER

Enligt en artikel i Läkartidningen, rekommenderar WHO nu ett nytt piller/kapslar till vissa grupper, som framstår som i princip verkningslöst.

”Nu rekommenderar alltså WHO:s expertpanel användning av molnupiravir – ett antiviralt läkemedel som ges i form av kapslar – hos personer som ännu inte blivit svårt sjuka i covid-19, men tillhör den grupp patienter som har störst risk för att behöva sjukhusvård på grund av sjukdomen.

Hit räknas ovaccinerade, äldre personer och personer med bristfälligt immunförsvar eller kroniska sjukdomar, enligt rekommendationen. Experterna understryker att unga och friska personer, inklusive barn och gravida eller ammande kvinnor, inte ska ges behandling på grund av de skadliga effekter som den potentiellt kan ha.

Rekommendationen bygger på sex kliniska prövningar som sammanlagt omfattar närmare 4 800 patienter. Enligt expertpanelen ger de måttligt stark evidens för att molnupiravir minskar risken för sjukhusinläggning – 43 färre sjukhusinläggningar per 1 000 patienter med högst risk – och förkortar tiden med symtom – i genomsnitt drygt tre dagar. Enligt expertpanelen skulle behandlingen också kunna ha en liten effekt på dödligheten.”

Utöver att WHO för ovanlighetens skull varnar för risken för biverkningar och avråder från att ge det till, ”unga och friska, inklusive barn och gravida eller ammande kvinnor”, är preparatet med all säkerhet totalt och fullständigt värdelöst mot Omikron.

”Enligt riktlinjerna ska behandling bara övervägas hos personer som man kunnat bekräfta inte har sjukdom som orsakas av omikronvarianten. Detta eftersom den aktuella antikroppsbehandlingen visats sakna effekt mot just omikronvarianten.”

Säga vad man vill om WHO, med de är i alla fall konsekventa när det gäller att rekommendera preparat som inte fungerar särskilt bra, eller inte alls, för att tala klarspråk.

Åtminstone enligt den senaste statistiken från Danmark och England.

NY DATA FRÅN SSI I DANMARK VISAR ATT ICKE INJICERADES SKYDD ÄR ÖVERLÄGSET

FULLINJICERADE STÅR NU FÖR 9 AV 10 DÖDSFALL I ENGLAND

WHO är naturligtvis också konsekventa när det gäller att inte rekommendera Ivermektin, som funnits på marknader i decennier, getts i miljarder doser och har få eller milda biverkningar och hög effektivitet, enligt flera studier. Det enda felet, förefaller vara att WHO:s sponsorer inte gillar Ivermektin.

Ivermektin

”In 2015, the Nobel Committee for Physiology or Medicine, in its only award for treatments of infectious diseases since six decades prior, honoured the discovery of ivermectin (IVM), a multifaceted drug deployed against some of the world’s most devastating tropical diseases. Since March 2020, when IVM was first used against a new global scourge, COVID-19, more than 20 randomized clinical trials (RCTs) have tracked such inpatient and outpatient treatments. Six of seven meta-analyses of IVM treatment RCTs reporting in 2021 found notable reductions in COVID-19 fatalities, with a mean 31% relative risk of mortality vs. controls. During mass IVM treatments in Peru, excess deaths fell by a mean of 74% over 30 days in its ten states with the most extensive treatments. Reductions in deaths correlated with the extent of IVM distributions in all 25 states with p < 0.002. Sharp reductions in morbidity using IVM were also observed in two animal models, of SARS-CoV-2 and a related betacoronavirus. The indicated biological mechanism of IVM, competitive binding with SARS-CoV-2 spike protein, is likely non-epitope specific, possibly yielding full efficacy against emerging viral mutant strains.”

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34466270/

Se även denna sammanställning av 80 vetenskapliga studier.

Klorokinfosfat

Enligt en artikel i Läkartidningen har också klorokinfosfat använts med framgång.

”Malaria- och reumatismläkemedlet klorokinfosfat har in vitro effekt mot sars-cov-2, och icke-verifierade rapporter från Kina anger även effekt in vivo hos människa [22]. Mekanismen anges vara en höjning av endosomalt pH, varvid virus–cellfusionen påverkas, samt även interferens med glykosyleringen av de cellulära receptorerna för sars-cov.

Klorokinfosfat anges också ha effekt på symtom vid covid-19, även om dessa data ännu inte är publicerade på engelska. 15 studier har utförts i Kina, och det anges att klorokinfosfat är signifikant bättre än kontrollbehandlingen för att motverka lunginflam­mation, förbättra lungbildsresultaten, påskynda virusnegativitet och förkorta sjukdoms­förloppet. Allvarliga biverkningar av klorokinfosfat noterades inte hos patienterna. I dag används klorokinfosfat hos flertalet svenska patienter som uppvisar måttlig eller svårare sjukdomsbild.”

Källor:

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/03/who-rekommenderar-kapselbehandling-vid-covid-19/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34466270/

https://ivmmeta.com

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2020/03/covid-19-uppdatering-om-klinisk-bild-och-behandling/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.