7 december 2023

PANDEMILAGEN AVSKAFFAS DEN SISTA MARS

Enligt Text-TV, avskaffas Pandemilagen den sista mars. Från april kommer covid-19 inte längre klassas som en allmänfarlig sjukdom, om Regeringens proposition går igenom.

Anmälningsplikten för covid-19 inom sjukvården, kommer dock att kvarstå.

Huruvida detta beror på att alltmer statistik visar att injektionerna inte fungerar alls, och/eller, att det snart är vår – då influensor alltid brukar gå ned, framgår inte.

Enligt Dagens Medicin, tror Regeringen inte att det kommer att bli en ny våg i höst.

”Vad gör regeringen om det blir en ny våg i höst och det finns behov av åtgärder igen?
Regeringen ser inte det som sannolikt, enligt Lena Hallengren.

– Vi ser inte i dagsläget framför oss att vi ska återinföra restriktioner på det sätt som vi har fått uppleva till och från i två års tid. Men skulle vi hamna i en sådan situation får vi stifta en ny lag.”

Dagens Medicin lyfter också fram ytterligare förändringar.

”Det faktum att sjukdomen inte längre ska klassas som samhällsfarlig får flera effekter. En är att den som misstänker sig ha blivit smittad inte längre är skyldig att söka läkare. Kravet på smittspårning försvinner och inga krav kan ställas på karantän eller isolering. Rätten till smittbärarpenning försvinner också.

Anmälningsplikten gäller för vården. Fall som upptäcks i vården ska anmälas till smittskyddet för att smittspårning ska vara möjlig.”

Källa:

https://www.dagensmedicin.se/vardens-styrning/politik/pandemilagen-slopas-sista-mars/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.