29 maj 2023

DANSKA SSI UPPGER SIG IDAG HA TEKNISKA PROBLEM

Danska SSI – Folkhälsomyndigheten i Danmark, som för både vaxzister och nyvaxzister, levererat allt mer förkrossande data, har idag 2022-03-03, inte gjort den dagliga uppdatering av sitt ”Dashboard”.

Orsaken uppges vara tekniska problem.

”3. marts 2022

På grund af tekniske vanskeligheder i det bagvedliggende datasystemet bliver dashboardet ikke opdateret i dag.”

Förhoppningsvis har SSI löst de tekniska problemen inom kort och uppdaterar det imorgon, så att de icke injicerade kan fortsätta att dagligen mer och mer glädjas över sina val.

Jag känner emellertid ändå en viss oro inför att de skall sluta redovisa siffrorna, likt de gjorde, när det för några veckor sedan visade sig att ”vaccinerade” smittades i över dubbelt så hög utsträckning som icke injicerade.

DANSKA SSI TVINGAS NU DÖLJA SMITTSPRIDNINGSDATA

Källor:

https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d/page/Gennembrud/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.