10 december 2023

FÖRVALTNINGSRÄTTEN GER REGION DALARNA RÄTT – UPPDATERAD 2022-03-03

Ordföranden för Region Dalarna, injektionsextremisten Ulf Berg (m) – har idag all anledning att fira domstolens beslut – som framstår vara politiskt, baserat på okunskap och ogrundad rädsla. 

Det förefaller som att de överklagande framför allt misslyckats med att få rätten att inse att de så kallade ”vaccinerna”, inte fungerar överhuvudtaget, utan bara innebär risker.

Förvaltningsrätten i Falun har nu avslagit överklagan från de 115 personer som – själva eller via ombud – överklagat det beslut som regionstyrelsen fattade den 22 december 2021, om krav på uppvisande av vaccinationsbevis av befintlig personal, men även vid nyanställningar, praktik eller tagande av uppdrag.

”I huvudsak rör överklagandena två frågeställningar:

Huruvida beslutet strider mot grundlagsskyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp i 2 kap. 6 § regeringsformen.

Huruvida de beslutade åtgärderna är proportionerliga och därmed berättigade.”

Förvaltningsrätten skriver bland annat följande i sin dom: 

”Förvaltningsrätten anser inte att kravet på att någon ska uppvisa ett vaccinationsbevis kan jämställas med att någon, av det allmänna, påtvingas ett kroppsligt ingrepp. Detta oaktat att en vägran att uppvisa vaccinationsbevis kan få arbetsrättsliga konsekvenser i form av omplacering eller förflyttning.”

”Sammanfattningsvis bedömer förvaltningsrätten att klagandena inte har visat att det överklagade beslutet strider mot lag eller annan författning. Klagandena har inte heller i övrigt anfört någon omständighet som medför att beslutet är olagligt i något av de hänseenden som anges i 13 kap. 8 § KL. Överklagandena ska därmed avslås.”

Enligt tidningen Samhällsnytt, kommenterade ledningen beslutet enligt följande.

”Enligt regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M) är det ”ett viktigt principiellt beslut” att vaccinationstvång nu med ett pennstreck undantas från det medicinska självbestämmandet över sin kropp och inte kan jämställas med att någon påtvingas ett kroppsligt ingrepp.

Regionrådet: ”Vår etiska kompass är rätt kalibrerad”

– Den här domen är principiellt viktig för oss men även för övriga Sverige. Det känns bra att få bekräftelse på att vår etiska kompass är rätt kalibrerad, säger en nöjd Berg i ett pressmeddelande efter domen.

Han får medhåll från sin närmaste underhuggare Sofia Jarl (C) som är förste vice ordförande i regionstyrelsen. Att fler anställda nu mot sin vilja och trots rädsla för biverkningar gått och vaccinerat sig för att inte stå utan arbete och försörjning, ser Jarl som en stor framgång.

– Vi kan glädja oss åt att flera medarbetare nu valt att vaccinera sig sedan vi i regionstyrelsen tog beslutet.”

Beslutet kommer enligt uppgift att överklagas till kammarrätten – som ofta brukar ändra förvaltningsrättens beslut. 

Förslagsvis uppdaterar de innan sin överklagan med den senaste danska statistiken, som har mycket mer precis data än den tillrättalagda, som Folkhälsomyndigheten uppvisar.

Givetvis bör de även komplettera den med data från England över antalet avlidna av covid-19.

Om de överklagande lyckas att bevisa att ”vaccinerna” inte fungerar, vilket statistiken ovan formligen skriker ut, då är beslutet både oproportionerligt och dessutom oerhört korkat och kontraproduktivt, eftersom det leder till fler smittade, fler på sjukhus och fler döda. Dessutom tillkommer naturligtvis även skadorna av biverkningar, då riskerna, genom denna statistik, bevisligen inte är större än den felaktigt påstådda nyttan.

Se även:

ÖVER 2.5 MILJONER TYSKAR BEHANDLAS FÖR BIVERKNINGAR

NU ÖVER TRE GÅNGER FLER BIVERKNINGAR OCH DÖDSFALL ÄN FÖR ALLA VACCINER SAMMANTAGET SEDAN 1965

Källor:

https://www.mynewsdesk.com/se/regiondalarna/pressreleases/foervaltningsraetten-ger-region-dalarna-raett-om-krav-paa-vaccinationsbevis-foer-medarbetare-3165774

https://samnytt.se/domstol-slar-fast-vaccinationstvang-tillatet-i-sverige/

One thought on “FÖRVALTNINGSRÄTTEN GER REGION DALARNA RÄTT – UPPDATERAD 2022-03-03

  1. Alla som har deltagit i den här vansinniga ”pandemi’och ’vaccin’ bluffen inom kommun, landsting regering och riksdag samt alla inom övriga berörda myndigheter bör åtalas och ställas till svars för all skada dom har orsakat samhället och enskilda individer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.