8 december 2023

DET FÖRBEREDS INTE ALLS FÖR ”MASSINJEKTIONER”

Enligt Dagens Medicin, vill tydligen remissinstanser kunna använda isrinkar för massvaccineringar.

”Regeringens förslag att avklassa covid-19 som allmän- och samhällsfarlig sjukdom välkomnas – men remissinstanserna larmar om oväntade konsekvenser och vill se en beredskapsplan.”

Se även regeringens webbsida, där de föreslår att covid-19 skall bli anmälningspliktigt.

”Regeringen föreslår att covid-19 inte längre ska anges som en allmänfarlig sjukdom eller en samhällsfarlig sjukdom. Den föreslår också att covid-19 ska anges som en anmälningspliktig sjukdom. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2022.”

Det framgår ej av promemorian huruvida även andra influensor skall bli anmälningspliktiga.

Källor:

https://www.dagensmedicin.se/vardens-styrning/politik/regioner-vill-kunna-vaccinera-i-ishallar-aven-om-covid-19-avklassas/

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/02/pm-andring-av-klassificering-av-covid-19-i-smittskyddslagen/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.