7 december 2023

NY DATA FRÅN SSI VISAR ATT ICKE INJICERADES SKYDD ÄR ÖVERLÄGSET

Enligt den senaste statistiken från den danska Folkhälsomyndigheten, SSI, som fram till och med 2022-02-21, redovisat kanske världens mest detaljerade statistik, smittas ”vaccinerade” i över dubbelt så hög omfattning som ”ovaccinerade”. 

Samtliga kategorier av ”vaccinerade”, hamnar dessutom oftare på sjukhus på grund av covid-19, än ”ovaccinerade”.

geografiAntal første vacc.Antal faerdigvacc.Antal borgereVacc.dækning faerdigvacc. (%)Vacc.dækning påbegyndt vacc. (%)
DK48446884759583587960681.082.4

De ”ovaccinerade” utgör således 17.60% av befolkningen, de ”enkelvaccinerade”, 1.45%, de ”dubbelvaccinerade”, 19.17% och de ”trippelvaccinerade”, 61.78%.

De ”ovaccinerade”, som utgör 17.60% av befolkningen, stod för 14.32% av alla sjukhusinläggningar.

De ”ovaccinerade” är således underrepresenterade på sjukhus med 18.64%.

De ”enkelvaccinerade”, som utgör 1.45% av befolkningen, stod för 2.29% av alla sjukhusinläggningar.

De ”dubbelvaccinerade”, som utgör 19.17% av befolkningen, stod för 18.37% av alla sjukhusinläggningar.

De ”trippelvaccinerade”, som utgör 61.78% av befolkningen, stod för 65.02% av alla sjukhusinläggningar.

De ”ovaccinerade” fortsätter därmed att hamna alltmer sällan på sjukhus, samtidigt som de ”trippelvaccinerade” – som påstås ha det allra starkaste skyddet, hamnar allt oftare på sjukhus på grund av covid-19. Detta är anmärkningsvärt.

Att de ”enkelvaccinerade”, hamnar oftast på sjukhus i förhållande till den andel av befolkningen som de utgör, kan bero på biverkningar. Men, 39 personer är sannolikt för få, för att det skall kunna gå att dra några slutsatser om någonting.

Sammanfattningsvis, uppvisar den grupp som inte tagit någon injektion, ett överlägset skydd.

Enligt statistik från England – då Danmark inte längre redovisar dessa siffror, dör dessutom vaccinerade i mycket högre grad.

Källor:

https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d/page/Gennembrud/

https://experience.arcgis.com/experience/9824b03b114244348ef0b10f69f490b4

https://files.ssi.dk/covid19/vaccinationsdata/zipfil/vaccinationsdata-dashboard-covid19-28022022-5jkc

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1055620/Vaccine_surveillance_report_-_week_7.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.